vi.news
50

300 "tiên tri" ở một mình Ý

Nhà báo người Ý, David Murgia, 47 tuổi, nói với LaFedeQuotidiana.it (ngày 12 tháng 2) rằng hiện tại có 300 nhà tiên tri tin đồn ở Ý. Ông làm việc cho TV2000, một kênh truyền hình thuộc về các giám …