vi.news
40

Schonborn lạm dụng Đức Mẹ cho buổi biểu diễn đồng tính - Ba ngày sau: Bị thuyên tắc phổi

Hồng Y Schonborn đã khai mạc buổi diễn đồng tính ngày 30 tháng 11 trong Nhà thờ Vienna với một sự tham chiếu báng bổ tới một "phép lạ". Ông ta đã thú nhận rằng nó "đã làm tôi rất cảm động", "tôi …