borgan
82

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - 46. Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca?

46. Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca? Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest „Ojcem", nie tylko jako Stwórca świata i człowieka, lecz przede wszystkim, iż jest On wiecznie Ojcem w relacji do …