Pan Jezus do s.Leonii o Tajemnicy Różańca Świętego-Swoim Narodzeniu

Tajemnice Różańca Świętego Tajemnice Radosne Fragmenty objawienia Jezusa i Maryi (1934-1939r) - S.B siostra Leonia Nastał Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Pocz…
jadwiska and 2 more users like this.
jadwiska likes this.
mk2017 likes this.
Jota-jotka likes this.