Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Ostrik
95474

Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy!

J 8:1-11 1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženo…
Ostrik
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy vás pošlou do pekelných plamenů, kde budete na věky bez naděje souženi! 😲
Ostrik
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák:
Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky...
Tváří v tvář Lazarům zažíváte strach, že přijdete o všechno to, co máte rádi. Přijdete o to tak, jako tak. Z vůle Boží. Na zemi se nic neděje, aby o tom Bůh nevěděl. Padáte při první zkoušce. Co až přijdou ty těžší? 😲 🙏
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Víš, Samsone, i matematika se musí chápat srdcem. A to ty nedokážeš. Nikdy nepochopíš, že máš milovat bližního, jako sebe samého. Tobě bude pořád vycházet dva, protože smýšlíš pouze tělesně. Duchovně je to však jeden, protože v Kristu jsme všichni jeden. Tak mi už laskavě nevyprávěj o tom, že jsi miláček Boží. Kdybys byl, Bůh tě o duchovních věcech dávno poučil. 🤗
Ostrik
Velice se mýlíš, Samsone, když si namlouváš, že budeš spasený. Boháč musí skončit v pekle a bude tam bez naděje věčně, tak jak jsi mu přál. To jsi nevěděl, že přeješ sám sobě. 🤗
Samson1
To Ježíš udělal na kříži a věřím. Ju
Samson1
No tak Ostrik. Spasiteli Spasitele.
Ostrik
Já jsem zkoušen z trpělivosti. Jsem také zkoušen z umění stále odpouštět. Ty jsi ten boháč, kterého jsem zatím z pekla nevysvobodil, to je také veliká zkouška, Samsone. 🤗
Samson1
No ostrik, z čeho jsi vyzkoušen ty. Ty házíš duchovní ramena a zkoušky tě teprve čekaj. Z čeho je vyzkoušen Beno, že umí urážet? No to je fakt síla.
Ostrik
Beno to napsal trochu lidově, ale vystihl podstatu. Budeš muset se svým rádoby křesťanstvím počkat na lepší časy, Samsone. Na takové časy, ve kterých tě Bůh nebude moci vyzkoušet, jestli jsi ochoten konat Jeho vůli. 🤗
Samson1
Já jsem guma a ty pryž, no.
Ostrik
Nevím, proč tě nahněvalo, když jsem napsal, že nechápeš srdcem. Tvůj chladný kalkul je pouze myšlením těla. Sám potvrzuješ to, co jsem napsal já. Vnitřně nejsi křesťan. Zevně možná ano, ale to nestačí. 😇
Samson1
Nechcete vidět nebezpečí. Jste domýšliví a pyšní. Dělejte jak myslíte.
Samson1
Já bych jen chtěl říci, že Ježíš měl též starost a zaplakal nad Jeruzalémem a varoval, až se budou věci dít, že mají utéct z Jeruzaléma a nevacet se.
One more comment from Samson1
Samson1
Prostě některé věci a přezírání se nedá jinak nazvat jak zneužitý, neb použitý humanismus v rukou pana Lucifera. Někdo prostě potřebuje destabilizovat Evropu. Pro někoho je to velký byznys, za převoz se platí 10 tisíc Dolarů a ti lidé na to mají, nebo jim to někdo záměrně dává. Kvete mafie pašeráků lidí a nepřinese to nic dobrého Jsou to mladí a zdraví muži, bez rodin a může se to změnít v …More
Prostě některé věci a přezírání se nedá jinak nazvat jak zneužitý, neb použitý humanismus v rukou pana Lucifera. Někdo prostě potřebuje destabilizovat Evropu. Pro někoho je to velký byznys, za převoz se platí 10 tisíc Dolarů a ti lidé na to mají, nebo jim to někdo záměrně dává. Kvete mafie pašeráků lidí a nepřinese to nic dobrého Jsou to mladí a zdraví muži, bez rodin a může se to změnít v armádu. Ke zbraním se též dostanou, až bude čas. Někdo se postará. S toho může být to, co se děje dnes v Lybii, Iráku, Sýrii. Já jsem Ostrik též občan. To jsou věci veřejné a politické a křesťana se dotýkají, v Sýrii a jinde i nožem, který odděluje thlavu od těla a nebo kulka do týla.
Ostrik
Tvoje náboženství nemůže být křesťanské, Samsone. Ty bys jako "správný samaritán" nechal zraněného člověka ležet a zemřít, protože bys jako dobrý kameník rozlišil, že to není bližní, ale invaze, kterou někdo řídí a na které vydělává desetitisícové částky. Ty, jako pravý boháč necháš Lazara za svými dveřmi klidně zemřít hladem a zimou, protože máš názor.
Potom se divíš, když zodpovědně a pravdiv…More
Tvoje náboženství nemůže být křesťanské, Samsone. Ty bys jako "správný samaritán" nechal zraněného člověka ležet a zemřít, protože bys jako dobrý kameník rozlišil, že to není bližní, ale invaze, kterou někdo řídí a na které vydělává desetitisícové částky. Ty, jako pravý boháč necháš Lazara za svými dveřmi klidně zemřít hladem a zimou, protože máš názor.
Potom se divíš, když zodpovědně a pravdivě tvrdím, že nechápeš srdcem. Vždyť ty dáváš obsah svého srdce veřejně na odiv. 🙄
Samson1
Ostrik, musíš rozlišovat ubožáka a potřebného od normální invaze, někým řízené, vydělávajíc desetisícové částky na každém převozu. S tvých úvah by se jeden podělal. To falešné milosrdenství je někdy pořádný blábol. Musel by ses na věc dívat pravdivě. On je zdravý rozum též dar od Boha.

Ostrik 16:02

Velmi snadno rozeznáme, kdo chápe a kdo nechápe srdcem. Ten, kdo je bez lásky, je také ustrašen…More
Ostrik, musíš rozlišovat ubožáka a potřebného od normální invaze, někým řízené, vydělávajíc desetisícové částky na každém převozu. S tvých úvah by se jeden podělal. To falešné milosrdenství je někdy pořádný blábol. Musel by ses na věc dívat pravdivě. On je zdravý rozum též dar od Boha.

Ostrik 16:02

Velmi snadno rozeznáme, kdo chápe a kdo nechápe srdcem. Ten, kdo je bez lásky, je také ustrašený. Bojí se o mamon, protože je boháčem, který má jít do pekla. Bojí se, že si na tomto světě neužije to, co považuje za dobré. Ten, kdo je bez lásky, nevidí v ubožácích, kteří na chatrných lodičkách připlouvají do evropských zemí, své bratry. Jen boháč nenávidí tyto bratry Lazary, protož v nich bez lásky nedokáže vidět Krista. Boháč je zjevně tím, kdo nechápe srdcem. Jeho srdce je čitelné každému, … [More]

Svatožár likes this. 16:15
Ostrik
Velmi snadno rozeznáme, kdo chápe a kdo nechápe srdcem. Ten, kdo je bez lásky, je také ustrašený. Bojí se o mamon, protože je boháčem, který má jít do pekla. Bojí se, že si na tomto světě neužije to, co považuje za dobré. Ten, kdo je bez lásky, nevidí v ubožácích, kteří na chatrných lodičkách připlouvají do evropských zemí, své bratry. Jen boháč nenávidí tyto bratry Lazary, protož v nich bez …More
Velmi snadno rozeznáme, kdo chápe a kdo nechápe srdcem. Ten, kdo je bez lásky, je také ustrašený. Bojí se o mamon, protože je boháčem, který má jít do pekla. Bojí se, že si na tomto světě neužije to, co považuje za dobré. Ten, kdo je bez lásky, nevidí v ubožácích, kteří na chatrných lodičkách připlouvají do evropských zemí, své bratry. Jen boháč nenávidí tyto bratry Lazary, protož v nich bez lásky nedokáže vidět Krista. Boháč je zjevně tím, kdo nechápe srdcem. Jeho srdce je čitelné každému, kdo vidí jeho skutky, jeho srdce je čitelné každému, komu je zjevné jeho smýšlení.
Tito boháči jsou již dnes v pekle, jak ukázal Pán Ježíš ve svém podobenství a naším úkolem je, modlit se za tyto boháče, aby pozdvihli své oči a Bůh je mohl naplnit milosrdenstvím. Jedině milosrdenství dokazuje, že člověk chápe srdcem. Proto Hospodin říká: Milosrdenství chci, ne oběti. Všechno, co Bůh říká, lze správně chápat pouze srdcem. 🤗
Ostrik
Milý bratře!
Takový člověk, který zde uveřejní své jméno, je zde sám za sebe. Jméno je symbolem osoby a to je starý člověk, který musí zemřít. Mnozí zde jsme byli pokřtěni do jména Ježíše Krista, toto jméno tedy mnozí vyznáváme a v tomto jménu v církvi bojující také bojujeme. Jestliže něco u sester a bratří, kteří jsou zde pod nickem cením, je to slušné chování. Jsou zde beze jména a přesto …More
Milý bratře!
Takový člověk, který zde uveřejní své jméno, je zde sám za sebe. Jméno je symbolem osoby a to je starý člověk, který musí zemřít. Mnozí zde jsme byli pokřtěni do jména Ježíše Krista, toto jméno tedy mnozí vyznáváme a v tomto jménu v církvi bojující také bojujeme. Jestliže něco u sester a bratří, kteří jsou zde pod nickem cením, je to slušné chování. Jsou zde beze jména a přesto slovem nehřeší. Bohu buď za to díky.
Rozpomeň se prosím na tato slova Písma svatého:
Zjevení Janovo 2:17 | Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“
Jak zde můžeš čísti, nové jméno zůstává skryté, aby se nestalo pokušením k egocentrismu. Je totiž jen jedno jméno, nad které není a v tom jménu společně zůstávejme - Ježíš Kristus. 🤗
Monika G
henta. Já se za něho samozřejmě modlím, ale mám svůj názor a svědomí a proto s ním v mnoha případech nemohu souhlasit.
Monika G
Ostrik. Já na Vás nechci útočit, to jste si špatně vyložil. Jen prezentuji svůj názor. Nikdy není dobré, když je člověk přesvědčený, že má vždy pravdu. A konečně také pochopte, že nejsem Tomáš.
One more comment from Monika G
Monika G
henta. Ano, Bůh je tak milosrdný, že všem odpustí i těm největším hříšníkům. Ti však musí litovat svých hříchů a konat pokání. Nic takového jsem však od papeže Františka nikdy neslyšela. Žádná zmínka o spáse duší, jen propagace humanismu, bez Boha a Ježíše Krista.
Ostrik
Pán Ježíš je rozsévač a dobré zrno je jeho Slovo. Pán věděl, že zrno dopadne tu podél cesty, tu na místa skalnatá, tu do trní... Ani já si nedělám marné iluze, že Ježíšovu podobenství porozumí každý, kdo se registruje na Glorii. Nechávám na Bohu, koho obdaří milostí porozumět. 🤗
Ostrik
To má být co, nejdříve mne hodit opovržlivě do stejného pytle se Svatým otcem a pak zmínit maličké? Buď jedno nebo druhé. Dohromady je to protimluv.

Nemyslím, Trady, že by podobenství, které vyprávěl lidem Pán Ježíš, mělo být podnětem k osobním útokům. Vyprávěl ho k poučení o milosrdenství, o Boží lásce, která je mocnější, než celé peklo. 🤗
Monika G
Ostrik. Přečetla jsem si ten Váš článek a Vaše reakce na některé příspěvky a nemám z toho vůbec dobrý pocit. Nic ve zlém, ale je tam hodně demagogie a překucování Bible. Nebudu se ke všemu vyjadřovat, na to zde není tolik prostoru. Nikdo neodsuzuje hříšníky, ale každý poctivý katolík by měl poznat co je hřích a ten je třeba odsoudit. Takové zcestné falešné milosrdenství, jaké prosazuje papež …More
Ostrik. Přečetla jsem si ten Váš článek a Vaše reakce na některé příspěvky a nemám z toho vůbec dobrý pocit. Nic ve zlém, ale je tam hodně demagogie a překucování Bible. Nebudu se ke všemu vyjadřovat, na to zde není tolik prostoru. Nikdo neodsuzuje hříšníky, ale každý poctivý katolík by měl poznat co je hřích a ten je třeba odsoudit. Takové zcestné falešné milosrdenství, jaké prosazuje papež František a kterého se držíte i Vy, ke spáse duší nevede a může i ty poctivé věřící svést z té pravé cesty. Vy však žijete v domnění, že všemu rozumíte nejlépe, ale dobře víte, že Bůh skryl pravdu před těmi rádoby moudrými a odkryl je těm maličkým, jenž jsou jako malé děti a tito i bez teologického vzdělání snáze poznají, kde je pravda.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré dopoledne vespolek. Všem lidem vyprošuji, aby je Bůh ze svého milosrdenství naplnil svou láskou. 🤗
Samson1
HOSPODINE, PŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM Žalm 5

1 Pro předního zpěváka ke hřena flétnu. Žalm Davidův.

2 Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.

3 Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

4 Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.

5 Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý …More
HOSPODINE, PŘEJ SLUCHU MÝM SLOVŮM Žalm 5

1 Pro předního zpěváka ke hřena flétnu. Žalm Davidův.

2 Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl.

3 Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

4 Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.

5 Ty nejsi bůh, který má zálibu ve svévoli, zlý nemůže být u tebe hostem,

6 tobě nesmějí na oči potřeštěnci, nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti,

7 do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti.


8 Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

9 Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.

10 Vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti.

11 Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě!

12 Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.

13 Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.
Ostrik
Je veliký rozdíl mezi zákoníky a farizei na jedné straně a vámi na straně druhé. Zatímco se zákoníci a farizeové vzdali soudu, když nazřeli vlastní hříšnost, vy trváte na "posledním" soudu a utrpení hříšníků bez konce. Ježíš se ale k hříšné ženě zachoval jinak, než byste vy jí přáli. Odpustil jí. Boží milost je větší, než peklo a náš Pán Ježíš Kristus má klíče od pekla i smrti.
Pán Ježíš v jednom…More
Je veliký rozdíl mezi zákoníky a farizei na jedné straně a vámi na straně druhé. Zatímco se zákoníci a farizeové vzdali soudu, když nazřeli vlastní hříšnost, vy trváte na "posledním" soudu a utrpení hříšníků bez konce. Ježíš se ale k hříšné ženě zachoval jinak, než byste vy jí přáli. Odpustil jí. Boží milost je větší, než peklo a náš Pán Ježíš Kristus má klíče od pekla i smrti.
Pán Ježíš v jednom ze svých podobenství vychválil děti tohoto světa a dal je svým následovníkům za vzor. Z mnoha vašich neurvalých reakcí vidím, jak jste vzdáleni skutečné Boží lásce a Božímu milosrdenství.
L 16:1-9
1Svým učedníkům řekl: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.

2Zavolal ho a řekl mu: ‚Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.‘

3Správce si řekl: ‚Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím.

4Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!‘

5Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: ‚Kolik jsi dlužen mému pánovi?‘ On řekl: ‚Sto věder oleje.‘

6Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.‘

7Pak řekl druhému: ‚A kolik jsi dlužen ty?‘ Odpověděl: ‚Sto měr obilí.‘ Řekl mu: ‚Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.‘

8Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla.

9Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.

🤗
ivik310
Henta,
len som sa pýtala, nemyslím si, že by bolo na tom niečo zlé alebo bolo? Neviem, kde by som spomínala, že je zlé niečo na odpúšťaní alebo sa modlení za hriešnikov. Mimocodom, nebol pri mrtvych už vykonaný posledný súd ? Ak je v pekle, myslíš, že tvoje modlitby ho z neho vytiahnu von? My po smtri nevieme určiť, kde duša skončí, to vie iba Boh. Nie je dôležitejšie sa zamerať práve na tých …More
Henta,
len som sa pýtala, nemyslím si, že by bolo na tom niečo zlé alebo bolo? Neviem, kde by som spomínala, že je zlé niečo na odpúšťaní alebo sa modlení za hriešnikov. Mimocodom, nebol pri mrtvych už vykonaný posledný súd ? Ak je v pekle, myslíš, že tvoje modlitby ho z neho vytiahnu von? My po smtri nevieme určiť, kde duša skončí, to vie iba Boh. Nie je dôležitejšie sa zamerať práve na tých žijúcich a prosiť najmä za nich ?
Ostrik
pařez 18:00

Ale je tu podmínka obrácení - odvrácení od hříšného jednání

Myslím že ne, máme precedens - modlitba ukřižovaného Ježíše za odpuštění pro všechny, kteří nevědí, co činí. Věřím pevně, že Otec Syna vyslyšel. 🤗
Ostrik
ivik310 17:55

prečo potom Ježíš zákonníkov a farizejov nazýval hadím plemenom ? Kto to povedal, že oni mali viac zmyslu pre spravedlnosť ?
___________________________________________________________________________________________
Povedal to Pán Ježíš Kristus. UBOHOST je to správné slovo. Díky Bohu, že zasáhlo srdce některých hříšníků! 🤗
pařez
@Ostrik

S 🙏 samozřejmě ano!

S obhajobou jsem zdrženlivý - vůči komu by se měli hříšníci obhajovat?
Před světem? Pochopí to tak, že jednají správně!
Před Bohem? Jeho je třeba prosit o slitování a milost obrácení pro tyto lidi, obhajoba mi tu smysl nedává.
Před "spravedlivými"? (těmi, kdo se tak cítí) Snad jen tady bych viděl určité "pole" pro obhajobu - že kající hříšníci mají právo na …More
@Ostrik

S 🙏 samozřejmě ano!

S obhajobou jsem zdrženlivý - vůči komu by se měli hříšníci obhajovat?
Před světem? Pochopí to tak, že jednají správně!
Před Bohem? Jeho je třeba prosit o slitování a milost obrácení pro tyto lidi, obhajoba mi tu smysl nedává.
Před "spravedlivými"? (těmi, kdo se tak cítí) Snad jen tady bych viděl určité "pole" pro obhajobu - že kající hříšníci mají právo na přijetí těmi, "kdo pokání nepotřebují", že jim nemají být připomínány jejich poklesky, které sami odsoudili...
Ale je tu podmínka obrácení - odvrácení od hříšného jednání (a smýšlení - ale to nevidíme).
Přeji požehnaný nedělní večer! 🤗
ivik310
prečo potom Ježíš zákonníkov a farizejov nazýval hadím plemenom ? Kto to povedal, že oni mali viac zmyslu pre spravedlnosť ?
Dokážete si už uvědomit svou morální ubohost, jako si uvědomili oni? - ešte, že ty si bez chyby, pán kazateľ, ostatní sú ubohí a odsudzujú a ty odsudzuješ všetkých okolo seba akí sú hriešni a čo si to dovoľujú. Tak kto je horší, niekto, kto apeluje na niečo, čo svojimi …More
prečo potom Ježíš zákonníkov a farizejov nazýval hadím plemenom ? Kto to povedal, že oni mali viac zmyslu pre spravedlnosť ?
Dokážete si už uvědomit svou morální ubohost, jako si uvědomili oni? - ešte, že ty si bez chyby, pán kazateľ, ostatní sú ubohí a odsudzujú a ty odsudzuješ všetkých okolo seba akí sú hriešni a čo si to dovoľujú. Tak kto je horší, niekto, kto apeluje na niečo, čo svojimi výrokmi sám robí ? Keď nemáme súdiť, tak nesúď a nedávaj tu potom takéto články, kde všetkých naokolo odsudzuješ,
Ostrik
Věřím, že mi pomůžeš. 🙏 🤗
pařez
Zdá se, že budeš mít hodně práce....: 🙏

www.lumendelumine.cz/index.php
Ostrik
To je dobře, že od této chvíle budeme obhájci hříšníků. Modleme se za ně, je to důstojné a spravedlivé. 🤗
Ostrik
Jde ale o něco jiného, daleko důležitějšího. Jde o to, aby si člověk uvědomil dopad svého jednání.
__________________________________________________________________________________________________
henta 16:16

Jak máme bojovat
Jsi svědkem Ježíšovým nebo obhajcem sodomitů.?
__________________________________________________________________________________________________
Co bys řekla Pánu Ježíš…More
Jde ale o něco jiného, daleko důležitějšího. Jde o to, aby si člověk uvědomil dopad svého jednání.
__________________________________________________________________________________________________
henta 16:16

Jak máme bojovat
Jsi svědkem Ježíšovým nebo obhajcem sodomitů.?
__________________________________________________________________________________________________
Co bys řekla Pánu Ježíši, když neodsoudil cizoložnici? Jsi svědkem Božím nebo obhájcem cizoložnic?
Přemýšlej, drahá sestro Hento. Píšu ti to z lásky k tobě. 🤗
8 more comments from Ostrik
Ostrik
Drahá sestro Hento, ty jsi vložila klip s homosexuálem. Co tedy chceš vyčítat Svatému otci, že je nesoudí? 😲
Ostrik
Proč křesťané užívali symbol ryby? Protože když člověk mlčí, tak nesoudí, nepomlouvá. Je lépe mlčet, než si připravit trpký osud v beznaději. 🤗
Ostrik
Zkus se zamyslet nad tím, co vkládáš. Nejsi tak prostá, abys nevěděla, že ten svalovec ve slipech je samcoložník. Tvé nářky na adresu Svatého otce a arcibiskupa potom nejsou věrohodné. 🤗
Ostrik
Diskjockej z homoklubu a ruský bohatýr? Tak co vlastně stále vyčítáš Svatému otci? Tomu bys nedopřála, aby ve stejném člověku viděl ruského bohatýra? 😀 🤗
Ostrik
Odpor k hříchu ano, ale lásku k hříšníkovi. Ale ty jsi projevila zvýšený zájem o svalovou hmotu jednoho z tebou jmenovaných hříšníků. Ještě jsem to nepochopil. 🤗
Ostrik
Rozdíl mezi jednáním Svatého otce a Samsona je přeci zřejmý. Svatý otec nesoudil a Samson Svatého otce odsoudil za to, že Svatý otec nesoudil. Problém je v tom, že si Samson vyfantazíroval, že má na soud právo.

Jakým způsobem bys ty, drahá sestro Hento, vytrhla Samsona z nebezpečí, do kterého se Samson neuváženým souzením Svatého otce bezhlavě vrhá? Tím, že bys vložila video s DJ z homoklubu?
😲
Ostrik
Úplně stejným právem, jaké jsi nyní uplatnila na svou otázku. 🤗
Ostrik
Klidně to přiznej, Samsone, že si fantazíruješ, jak jedeš do Vatikánu napomenout papeže. Představuješ si, jak díky tobě papež činí pokání a všichni kardinálové tě plácají po zádech, že jsi pašák. Představuješ si, že tě okamžitě povýší do šlechtického stavu a dají ti biskupské svěcení, protože jsi vlastně teolog. Nemůžeš za to, že jsi neudělal zkoušku z českého jazyka. Přiznej, že sis vyfantazírov…More
Klidně to přiznej, Samsone, že si fantazíruješ, jak jedeš do Vatikánu napomenout papeže. Představuješ si, jak díky tobě papež činí pokání a všichni kardinálové tě plácají po zádech, že jsi pašák. Představuješ si, že tě okamžitě povýší do šlechtického stavu a dají ti biskupské svěcení, protože jsi vlastně teolog. Nemůžeš za to, že jsi neudělal zkoušku z českého jazyka. Přiznej, že sis vyfantazíroval mladou hospodyni, bez té by to nebylo ono. Vždyť to stejně prosakuje ze tvých komentářů. 🤗
Samson1
Ostrik už jsem ti jednou řekl, že víra je nadpřirozený dar a kdo jí má a nepochybuje, tak ho provází znamení a k tomu nepotřebuješ být teologem, který jen studiem zhromáždil nějaké informace. Žádná fantazie. Realita. Ju Já dal jen příklad s Nátamen, že byl poslán napomenout Davida, který byl prorok a král, který se dopustil zločinu a žádné oplakávání nějaké humanistického milosrdenství, běda se …More
Ostrik už jsem ti jednou řekl, že víra je nadpřirozený dar a kdo jí má a nepochybuje, tak ho provází znamení a k tomu nepotřebuješ být teologem, který jen studiem zhromáždil nějaké informace. Žádná fantazie. Realita. Ju Já dal jen příklad s Nátamen, že byl poslán napomenout Davida, který byl prorok a král, který se dopustil zločinu a žádné oplakávání nějaké humanistického milosrdenství, běda se dotknout hříšníka a hříchu. Sic Nátan to udělal velice chytře, když mu vyprávěl příběh a David vyskočil, že takový člověk je hodný smrti. Nátan: Ty jsi ten člověk. David pochopil, že je vinný prolitou krví.
Ostrik
Tvůj problém je, že nežiješ plně v realitě. Fantazíruješ, že jsi starozákonní prorok, který je Bohem povolán k tomu, aby napomínal krále. To je fantazie, Samsone. To není pravda. Kolikrát jsi slyšel, že nemáš soudit a soudíš stejně. Není rozdíl mezi tebou a homosexuálem, který podléhá svému chtíči. Ty jsi sudič, který hází kameny na papeže.
Mt 7:1-2
1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.2Neboť podle …More
Tvůj problém je, že nežiješ plně v realitě. Fantazíruješ, že jsi starozákonní prorok, který je Bohem povolán k tomu, aby napomínal krále. To je fantazie, Samsone. To není pravda. Kolikrát jsi slyšel, že nemáš soudit a soudíš stejně. Není rozdíl mezi tebou a homosexuálem, který podléhá svému chtíči. Ty jsi sudič, který hází kameny na papeže.
Mt 7:1-2
1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.2Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.
🤗
Samson1
Ostrik, podle tebe soudil n Nátan Davida? David šel pěkně hluboko do sebe a ne ke vzdoru. Ukázal hříšníkům cestu. 👍 👍 👍
Ostrik
R 6:23a
Neboť odplata za hřích je smrt...
Není rozdíl mezi hříšníkem a hříšníkem. Všichni zasluhují smrt. Všichni hříšníci po smrti odcházejí do pekla a nezáleží na tom, že hříchu říkali pád.
Kdo jiného soudí, bude souzen stejným soudem, jakým soudil. Proto by si měl každý uvědomit, že odsuzováním Božího služebníka si opovážlivý hříšný sudič připravuje beznadějné věčné utrpení v pekle. 😇
Samson1
Papež není soukromá osoba a obecně se tisku nesmí vyjadřovat. Hlavně když může mít dvojí výklad. On musi slova vážit obvzlášť pečlivě. To obecné může povzbuzovat k hříchu.

Ostrik 13:52
Samsone, raději se k této věci nevyjadřuj.
Onen výrok Svatého otce z letadla není jen o homosexuálech. Je o hříšnících obecně.
Samson1
Hento neboj. Já jsem byl po uši zamilovaný do mladé a dvojí volba. Já zůstal věrný Kristu. Dnes jsem sice sám jak solný sloup, no jedu za manželkou, zítra má narozky. Já jsem staré nezrušil a vždy si nějak upomínám, že jsme jedli společný chléb a pili ze stejného kalicha. Život je někdy těžký. Nám kdysi vyhořeli dvě místnosti a zůstalo nám co jsme měli na sobě. Já s popela vyhrabal snubní …More
Hento neboj. Já jsem byl po uši zamilovaný do mladé a dvojí volba. Já zůstal věrný Kristu. Dnes jsem sice sám jak solný sloup, no jedu za manželkou, zítra má narozky. Já jsem staré nezrušil a vždy si nějak upomínám, že jsme jedli společný chléb a pili ze stejného kalicha. Život je někdy těžký. Nám kdysi vyhořeli dvě místnosti a zůstalo nám co jsme měli na sobě. Já s popela vyhrabal snubní prstýnky a zopakoval jsem manželský slib, když jsem ji okouřený prstýnek navlékal. Já jsem si s Jobem řekl Pán dal, Pán vzal, budiž jmnéno Páně pochváleno, ale žena to nikdy nepochopila.