lv.news
20

Francisks: Dievmāte nebija “līdzatbildīga” - kaut arī Piuss X, Piuss XI, Jānis Pāvils II to teica

Dievmāte “nekad nav sevi iepazīstinājusi kā līdzdalībnieku, drīzāk kā mācekli”, Francisks teica 12. decembra homīlijā par Gvadalupes Dievmāti, lai gan Dievmāte nekad nav sevi iepazīstinājusi kā “…