1

januszz
31

nadejdzie dzień

Nadejdzie dzień już ostrzem noża rozcięta szata nocy Nadejdzie dzień i ujrzą radość stęsknione duszy oczy Nadejdzie dzień wyłonią się z ciemności wszystkie barwy życia Nadejdzie dzień znowu poczóję …More
Nadejdzie dzień
już ostrzem noża rozcięta szata nocy
Nadejdzie dzień
i ujrzą radość stęsknione duszy oczy
Nadejdzie dzień
wyłonią się z ciemności wszystkie barwy życia
Nadejdzie dzień
znowu poczóję szczęśliwe serca bicia Nadejdzie dzień za sobą pozostawię czas niespokojnego mroku czy był stracony? nie bo sprawił że przylgnąłem do rany w twoim JEZU boku