pařez
711.1K

Jedno nepřipomínané výročí

Kristovo ukřižování si každý rok připomínáme na Velký pátek, jehož datum je určeno podle prvního jarního úplňku. Pokud bychom si ale tuto událost chtěli připomenout podobně, jako si připomínáme jiné …
Ervin Romano likes this.
pařez
Malý nášup:
revue.theofil.cz/revue-clanek.php
(tentokrát od Radomíra Malého)
pařez
Ještě pro Popel — 5.4.2013 15:05:41:

Na této stránce:
www.isidorus.net/show/katecheza,3,His…

jsou uvedeny zmínky starověkých historiků o Ježíši Kristu, které dokládají jeho reálný život a působení. Užitečné je také srovnání s jinými starověkými díly, uvedené v úvodu:

"...Málo kdo ví, ale dodnes o Kristu uchovalo se nejvíce spisu a to jen málo pozdějších než osoba o které vypravují. Nejstarší …More
Ještě pro Popel — 5.4.2013 15:05:41:

Na této stránce:
www.isidorus.net/show/katecheza,3,His…

jsou uvedeny zmínky starověkých historiků o Ježíši Kristu, které dokládají jeho reálný život a působení. Užitečné je také srovnání s jinými starověkými díly, uvedené v úvodu:

"...Málo kdo ví, ale dodnes o Kristu uchovalo se nejvíce spisu a to jen málo pozdějších než osoba o které vypravují. Nejstarší kopie spisů pocházejí z 2. století. Jen pro srovnaní věrohodnost manuskriptová Galijských válek Julia Cesara (o kterých nikdo nepochybuje) spočívá na devíti kopiích z 10. století po Kristu. Manuskripty Ilias přetrvaly v počtů 643 kusů. Nový Zákon jen v pouhých 20 tisících kopiích. Ve vnitřním kriteriu kopie Nového Zákona liší se mezi sebou praktický jen gramatikou, slovosledem, použitými slovy na určení některých skutečnosti. Naopak kopie Ilias a Valek Cesara často se podstatně liší mezi sebou.

Základním kriteriem pravdivosti historického faktu je objevování se jeho popisu v několika různých dílech ze stejné nebo blízké doby. I když tedy vyloučíme (což se neshoduje s historickou metodou) až čtyři dokumenty, jakými jsou Evangelia zůstává spousta dalších a to nekřesťanských zdrojů..."
One more comment from pařez
pařez
mirael — 5.4.2013 17:10:09:

Přesněji viz Lev 23,4-8:
"Toto jsou slavnosti Hospodinovy, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas:
Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka.
Patnáctého dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů; po sedm dní budete jíst nekvašené chleby.
Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění; nebude…
More
mirael — 5.4.2013 17:10:09:

Přesněji viz Lev 23,4-8:
"Toto jsou slavnosti Hospodinovy, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas:
Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka.
Patnáctého dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů; po sedm dní budete jíst nekvašené chleby.
Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci
.

Po sedm dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. Sedmého dne bude bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci."
Komentáře netřeba.
mirael
Pascha pripadla na sobotu?Pascha predsa trvá týždeň.
Popel
Tak světoví historici se dodnes hádají, jestli Džízes opravdu žil anebo je to jen mýtus, a Vy víte přesně, kdy umřel. Dost dobrý.
pařez
Máš pravdu, Monku.
Libor Halik
Skvělé informace.