Eva
238

Nije puno ljudi na generalnoj audijenciji pape Franje (16. listopada)

Snimka zaslona Armina Schwibacha za vrijeme papine opće audijencije.