Hồng y tử đạo Pell đã rời khỏi Tòa án

Vào lúc 10:30 giờ địa phương, một chiếc xe cảnh sát với Hồng y tử đạo George Pell đã rời Tòa án tối cao Victoria, Australia. Hiện tại, Hồng y sẽ được chuyển đến nhà tù Ararat được thiết kế đặc biệt …