Filofej
3417

Zrkadlo pre kresťana

1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych(!),hľadajte,čo je hore,kde Kristus sedí po pravici Boha!2 MYSLITE NA TO,ČO JE HORE,NIE TO,ČO JE NA ZEMI!3 Veď ste zomreli a VÁŠ ŽIVOT JE S KRISTOM UKRYTÝ V …More
1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych(!),hľadajte,čo je hore,kde Kristus sedí po pravici Boha!2 MYSLITE NA TO,ČO JE HORE,NIE TO,ČO JE NA ZEMI!3 Veď ste zomreli a VÁŠ ŽIVOT JE S KRISTOM UKRYTÝ V BOHU!4 A keď sa zjaví Kristus,VÁŠ ŽIVOT,vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy:smilstvo,nečistotu,vášeň a zlú žiadostivosť a lakomstvo,čo je MODLOSLUŽBA!8 Ale teraz odložte aj vy všetko: HNEV,ROZHORČENIE,ZLOBU,RÚHANIE I MRZKÉ REČI ZO SVOJICH ÚST.9 Neluhajte si na vy,čo ste si VYZLIEKLI STARÉHO ČLOVEKA A OBLIEKLI STE SI NOVÉHO,toho,čo sa obnovuje,aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho,KTORÝ HO STVORIL.
List Kolosanom 3
Filofej
Keď počas liturgie zostupuje Duch Svätý na predložené dary chleba a vína,premieňa ich na TELO a KRV KRISTOVU.
Už to nie je chlieb a víno,aj keď tak ešte navonok vyzerajú.
To isté sa deje s človekom,KTORÝ PRIJAL KRISTA OSOBNE ZA SVOJHO JEDINÉHO SPASITEĽA.Stáva sa mocou Ducha svätého novým stvorením v Kristovi a s ďalšími,ktorí tak urobili tiež,tvoria mystické Kristovo telo,bez ohľadu na farbu …More
Keď počas liturgie zostupuje Duch Svätý na predložené dary chleba a vína,premieňa ich na TELO a KRV KRISTOVU.
Už to nie je chlieb a víno,aj keď tak ešte navonok vyzerajú.
To isté sa deje s človekom,KTORÝ PRIJAL KRISTA OSOBNE ZA SVOJHO JEDINÉHO SPASITEĽA.Stáva sa mocou Ducha svätého novým stvorením v Kristovi a s ďalšími,ktorí tak urobili tiež,tvoria mystické Kristovo telo,bez ohľadu na farbu kože,jazyk,či krajinu a kultúru,z ktorej pochádzajú.
Navonok môžu rečou,kultúrou a zvykmi pôsobiť ako Slováci,Maďari,Poliaci,Česi,Krowáci a pod. ale v skutočnosti sú "Kristovci",čo je úplne iná kvalita,tak ako je iná kvalita telo a krv oproti chlebu a vínu.
tí,čo sú iba navonok kresťanmi,či sú odpadlíci,či posadnutí,tí to nechápu.Tí,čo patria Kristovi,alebo prichádzajú k nemu,tak tým to je jasné,veď Božie Slovo neklame,to iba satan popiera Božie Slovo a jeho služobníci.
Filofej
Apoštol Pavol,vyvolený samotným Bohom, hlásal evanjelium všetkým národom,"pre všetkých sa stal všetkým" a tým dal príklad každému,kto chce byť v Kristovi a s Kristom hlásať dobrú zvesť:
Pokračovanie Listu Kolosanom 3,11:
Potom už niet Gréka ani Žida,obriezky ani neobriezky,barbara,Skýta,otroka,slobodného,ale všetko vo všetkom je Kristus.
Božie Slovo - Kristus z nás robí nových ľudí,preto bratom …More
Apoštol Pavol,vyvolený samotným Bohom, hlásal evanjelium všetkým národom,"pre všetkých sa stal všetkým" a tým dal príklad každému,kto chce byť v Kristovi a s Kristom hlásať dobrú zvesť:
Pokračovanie Listu Kolosanom 3,11:
Potom už niet Gréka ani Žida,obriezky ani neobriezky,barbara,Skýta,otroka,slobodného,ale všetko vo všetkom je Kristus.
Božie Slovo - Kristus z nás robí nových ľudí,preto bratom mi je ten,KTO SKUTOČNE prijal Krista a obliekolsi nového človeka,bez ohľadu na to,či to je hotentót,chazar,maďar,arab,žid,či papuánec.Tak to chcel Kristus a tak je to dobré.Ten,kto iba papúškuje dogmy,katechizmy alebo čo povedali iní,ale neprijal Krista ako svojho osobného spasiteľa,ten aj keby bol najrodoľubejším Slovákom a pokrstený v kroji samotným Andrejom Hlinkom,ten pre mňa bratom nie je ale iba blížnym ako hociktorý iný človek,ktorému treba zvestovať evanjelium o vykúpení v Kristovi zadarmo jeho milosťou.
One more comment from Filofej
Filofej
Obliesť si "nového človeka" možno iba vtedy,keď si vyzlečieme toho starého.Ibaže to nedokáže sám nikto,takého človeka na svete niet.
Je to možné iba vďaka tomu,že Ježiš - SLOVO prijal a uzdravil ľudskú prirodzenosť:
9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.10 V ňom ste aj vy naplnení.On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou,ale …More
Obliesť si "nového človeka" možno iba vtedy,keď si vyzlečieme toho starého.Ibaže to nedokáže sám nikto,takého človeka na svete niet.
Je to možné iba vďaka tomu,že Ježiš - SLOVO prijal a uzdravil ľudskú prirodzenosť:
9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.10 V ňom ste aj vy naplnení.On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou,ale obriezkou Kristovou,vyzlečením hriešneho tela.13 Aj vás čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela,oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.14 ZOTREL DLŽOBNÝ ÚPIS,KTORÝ BOL SVOJIMI NARIADENIAMI PROTI NÁM A PREKÁŽAL NÁM,A ODSTRÁNIL HO TÝM,ŽE HO PRIBIL NA KRÍŽ.
List Kolosanom 2