KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 10. dubna 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/PDF/ING%2016.pdf Milované děti Nejsvětější Trojice: Z příkazu Trojice …
Samson1
rexcz.blogspot.com/…/macron-spravny-…

V tomto kontextu francouzský prezident mluvil o „naději“. Nikoliv o teologické ctnosti, která vždy upírá naše zraky na spásné dílo Krista a na věci věčné, ale na pozemský druh [ctnosti], která vkládá svou důvěru jenom v člověka. To je falešná naděje; naděje, jež ho inspirovala, aby zašel tak daleko, že si jménem člověka, bez Boha, připisuje to, že „před …More
rexcz.blogspot.com/…/macron-spravny-…

V tomto kontextu francouzský prezident mluvil o „naději“. Nikoliv o teologické ctnosti, která vždy upírá naše zraky na spásné dílo Krista a na věci věčné, ale na pozemský druh [ctnosti], která vkládá svou důvěru jenom v člověka. To je falešná naděje; naděje, jež ho inspirovala, aby zašel tak daleko, že si jménem člověka, bez Boha, připisuje to, že „před více než 800 lety vybudoval tuto katedrálu“, jen aby vše zakončil: „buďme pyšní“.

S tímhle na paměti není žádným překvapením, že přišla také zpráva, že Macron slibuje, že znovuvybuduje Notre Dame „způsobem odpovídajícím našemu modernímu různorodému národu“.

Jak příhodné.

Má rada, milý čtenáři: Nenech se natolik pohnout emocemi, aby ses nechal vtáhnout do úsilí o obnovu, ať finančně, nebo jinak; přinejmenším ne do chvíle, kdy budou modernisté vypuzeni z našeho středu a Kristova vláda bude uznána a naši vůdci, zvláště naši duchovní, na ní budou trvat.
pehol likes this.
10.4.2019 také Neposkvrněná PMaria nám oznamuje, že žijeme v době předcházející dobu VELKÉ TRAGÉDIE ZTRÁTY VÍRY. Proto nás varuje, že nemůžeme žít víru svým způsobem, čili SVÉVOLNĚ, čili v rozporu s Božími pravidly. Viz: NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM a "Reforma" kúria vytvorí "superdikastériu", ktorá ešte viac zníži Kongregáciu pre Náuku Viery
Barbarin likes this.
Libor Halik shares this.
Poselství sv. archanděla Michaela 10.4.2019. Nástroj: Luz de Maria
One more comment from Libor Halik
Mě oslovilo toto: Archanděl Michael 10.4.2019 KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN Cesta na Kalvárii je životem každého lidského stvoření, které miluje Boha...kdo jednají zodpovědně a nebojí se zůstat samotní..lidstvo odpovědělo zvýšeným hlasem: "Mám právo rozhodnout o svém životě a těhotenství… Mohu si vybrat své pohlaví…"...Naše a vaše Královna je plamen, který osvětluje lid našeho Krále …More
Mě oslovilo toto: Archanděl Michael 10.4.2019 KŘÍŽ NEMÁ BÝT POCHOPEN, MÁ BÝT MILOVÁN Cesta na Kalvárii je životem každého lidského stvoření, které miluje Boha...kdo jednají zodpovědně a nebojí se zůstat samotní..lidstvo odpovědělo zvýšeným hlasem: "Mám právo rozhodnout o svém životě a těhotenství… Mohu si vybrat své pohlaví…"...Naše a vaše Královna je plamen, který osvětluje lid našeho Krále a Pána Ježíše Krista, vede vás po cestách nutných pro lidskou duši, aby ji udržela silnou, přesvědčenou a obrácenou před opravdovými zkouškami velkého rozdělení a velkého pronásledování, které vyvolají zmatek v Božím lidu....V minulosti, vůdcové lidstva sjednali smlouvy se Satanem a uvěznili národy, kterým vládli ve službě antikristu a jeho chapadlům, a toto následnictví smluv pokračovalo, udržováno ekonomicky mocnými rodinami. Jste neustále zkoušeni, provokováni, přemlouváni, nestálí a uváděni v omyl, aby vás uchvátila pýcha a nemysleli jste na hvězdu Slunce, která ovlivňuje jednání a práci lidského stvoření a která je stále více intenzivní. Boží lidé, svobodné zednářství se prosazuje v církvi našeho Krále a Pána Ježíše Krista a vytváří smlouvy a spojenectví, která podkopávají strukturu církve a vedou k rozdělení. To bude chvíle, kdy víra Božího lidu vás udrží pevné a silné, neboť tento Boží lid bude pronásledován, nepochopen a vylučován. Pak bratrství nechá vyklíčit nutnou lásku, aby naše Královna a Matka, Matka lidstva a my, nebeský zástup, vás mohli střežit a podporovat, aby co nejmenší počet dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista vás opustil. Boží lidé, víra je těžce zkoušena, ničivý dopad přírody se bude zvyšovat a přicházet neočekávaně. Slunce přivede Zemi do stavu pohotovosti. Hrozba nebeského tělesa přicházejícího z vesmíru je alarmující a lidstvo bude trpět. Připravujte se vytrvale a bez rozptylování, země se bude třást. Voda moří se neuklidní, ale naopak, vystoupí na pevninu. Člověk se musí řádně vzdělávat, nikoli nesprávně, neboť bez Boha není nic. KDO JE JAKO BŮH? Svatý archanděl Michael
Libor Halik likes this.
Nežný Otec,
nenechaj dopadnúť Svoj hnev na túto generáciu,
aby úplne nezanikla.
Neponechaj Svoje stádo napospas strachu a úzkosti,
keď vody vyschnú a príroda spustne,
všetko zhynie v Tvojom hneve a zmizne bez stopy.
Žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu!
Na obzore sa objaví hviezda.
Noc bude ničivá a popol bude padať
ako sneh v zime, prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

Zmiluj sa …
More
Nežný Otec,
nenechaj dopadnúť Svoj hnev na túto generáciu,
aby úplne nezanikla.
Neponechaj Svoje stádo napospas strachu a úzkosti,
keď vody vyschnú a príroda spustne,
všetko zhynie v Tvojom hneve a zmizne bez stopy.
Žiara Tvojho Dychu zapáli zem a obráti ju na pustinu!
Na obzore sa objaví hviezda.
Noc bude ničivá a popol bude padať
ako sneh v zime, prikrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

Zmiluj sa nad nami, Bože
a neposudzuj nás prísne.
Rozpomeň sa na srdcia,
ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.
Rozpomeň sa na Svojich verných,
a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú ruku,
ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni
a vtlač Svoje nariadenia do každého srdca.
Amen.

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/kometa/
Hrozba nebeského telesa prichádzajuceho z vesmíru je alarmujúca a ľudstvo bude trpieť.
Pripravujte sa vytrvale a bez rozptylovania, zem sa bude triasť.
Morská voda
sa neukľudní, ale naopak, vystúpí na pevninu.


Skôr ako príde kométa mnohé národy - vrátane dobrých - budú pustošené zemetrasením, nedostatkom a hladom.
Kométa ohromným tlakom vyženie mnoho vĺn z oceánu a zaplaví …More
Hrozba nebeského telesa prichádzajuceho z vesmíru je alarmujúca a ľudstvo bude trpieť.
Pripravujte sa vytrvale a bez rozptylovania, zem sa bude triasť.
Morská voda
sa neukľudní, ale naopak, vystúpí na pevninu.


Skôr ako príde kométa mnohé národy - vrátane dobrých - budú pustošené zemetrasením, nedostatkom a hladom.
Kométa ohromným tlakom vyženie mnoho vĺn z oceánu a zaplaví mnoho zemí,
zapríčiní všeobecný nedostatok a mnoho suženia.,
(sv.Hildegarda)

actual-news.wixsite.com/news/2-vesmirne-tele…

dyk
"Hrozba nebeského telesa prichádzajuceho z vesmíru je alarmujúca a ľudstvo bude trpieť."
...
To bude začiatok troch dní tmy a zároveň ukončenie vlády Antikrista.
Dan 12,11n: "Od odstránenia Večnej obety...1290 dní ... 1335 dní. Potom nastane Nová éra ľudstva.
Predtým však príde Výstraha predpovedaná v Garabandale, potom zázrak a nakoniec Trest, čiže vláda Antikrista a tri dni tmy...
Vizie bl.A.M.Taigi:

Bůh sešle dva tresty:

jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.

Druhý bude mít svůj původ z nebe:

na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá tři dny a tři noci.

- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během …
More
Vizie bl.A.M.Taigi:

Bůh sešle dva tresty:

jeden ve formě válek, revolucí a dalších násilností – ty vzniknou na Zemi.

Druhý bude mít svůj původ z nebe:

na celou Zemi padne naprostá temnota, která potrvá tři dny a tři noci.

- Nebude možno nic vidět a vzduch bude otráven, což postihne – nikoli výlučně, nýbrž hlavně – nepřátele náboženství. Nebude možné užít jakékoli přirozené světlo během těchto událostí, nýbrž jen posvěcené svíce.

- Kdokoli ze zvědavosti otevře okno nebo opustí dům, padne na místě mrtev.

- V těchto třech dnech lidé ať zůstanou ve svých domech, modlí se růženec a prosí Boha o slitování.“

- „Všichni nepřátelé Církve, známí či skrytí, zahynou po celé Zemi během této všeobecné temnoty, s výjimkou mála těch, které Bůh brzy obrátí.

- Vzduch bude plný démonů, kteří se ukáží pod všemi možnými příšernými podobami.“

„Lidé říkají, že čas papežů už minul, Kristův Zákon a samotný Kristus je na vymření, že věda brzy odsune takzvaného Syna Božího do říše pohádek..

To bude Boží odpověď na růst bezbožnosti a nevěry.
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Libor Halik likes this.
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.