Z Tabernakulum to święta racja, min. w Świątyni Opaczności Bożej.
Jakże wąska jest Brama Niebios...