Františkovy noví ľudia v 2020

Manilský plačúci kardinál Tagle preberie v týchto dňoch svoju funkciu prefekta Propaganda Fidei. Otec Juan Antonio Guerrero, prefekt Sekretariátu hospodárstva, začal pracovať začiatkom januára. V …
dorka2
www.hlavnespravy.sk/…/2022768
Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa …More
www.hlavnespravy.sk/…/2022768
Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu, v ktorom žiadajú prezidentku, aby odmietla Istanbulský dohovor

Prezidentka SR Zuzana Čaputová pred pár dňami totiž vyhlásila, že si dá urobiť v súvislosti s Istanbulským dohovorom právnu analýzu z hľadiska procesných krokov a toho, čo ako hlava štátu môže v tejto veci urobiť. Reagovala tak na výzvu predstaviteľov SNS, ktorí ju žiadali, na základe uznesení vlády, aby oznámila Rade Európy, že SR nebude tento dohovor ratifikovať.
„Mám na stole uznesenie vlády, ktorým ma žiadajú prijať k tomu stanovisko. Treba však povedať, že štandardný postup je taký, že Národná rada SR by mala vyjadriť buď súhlas, alebo nesúhlas s týmto dohovorom. To sa nestalo. Výsledkom toho je, že nie sme nijakým spôsobom viazaní týmto dohovorom,“ uviedla prezidentka v piatok po spoločnom novoročnom obede s exprezidentmi SR.

Vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu:
„My, občania Slovenskej republiky, žiadame prezidentku SR pani Čaputovú, aby na základe ústavnou väčšinou odsúhlasených uznesení NR SR zo dňa 29. 3 a 28. 11. 2019 a uznesení vlády SR zo dňa 18. 12. 2019 a 15. 1. 2020, oznámila rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak vzala späť podpis zástupcu Slovenskej republiky pod diskriminačným a rodovo ideologickým Istanbulský dohovorom.
Podporujeme odstraňovanie akéhokoľvek násilia, a to páchaného nielen na ženách, ale odmietame rodovú ideológiu, ktorú tento dokument zahŕňa a chce implementovať do škôl. Odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. nestereotypným rolám, odmietame snahu vykoreniť tzv. stereotypné role.
Odmietame, aby výbor Grévio založený Istanbulský dohovorom, dostal právo vykladať čo bude stereotyp.
Odmietame cieľ dohovoru, odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien.
Odmietame zavádzanie tzv. rodovej identity nezávislej od pohlavia do legislatívy SR. To, ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine, je ich rozhodnutie. Či si rozdelia úlohy stereotypne alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať.
Podporujeme odstraňovanie násilia na ženách, bez diskriminácie obetí ale odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor do škôl a do legislatívy SR. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch, čo potvrdilo aj viac ako 340 slovenských odborníkov, lekárov, psychológov, psychiatrov a pedagógov vo svojom stanovisku k rodovému scitlivovaniu,“ uviedol vo vyhlásení Zbiňovský.
Počas modlitebného večera vystúpil aj otec Marian Kuffa, ktorý dlhodobo upozorňuje na nástrahy a skrytú gender ideológiu, ktorú obsahuje tento dokument.
„Naše svetské zbrane sú pochod a podpis. Nebojím sa, nehanbím sa podpísať, aby tiež deti mohli normálne žiť, aby ten chlapec mohol byť raz statočným otcom a to dievčatko statočnou matkou. To sú svetské zbrane. Duchovné zbrane sú pôst a modlitba svätého ruženca,“ povedal Kuffa a dodal, že sa ľudia môžu pripojiť k reťazovej modlitbe ruženca.
„Veľmi prosím najmä ženy a matky. Prečo? Modlitba matky je najsilnejšia. Prečo? Lebo modlitba matky má najväčšiu lásku. Tým silnejšia modlitba, čím silnejšia láska a najväčšiu lásku má matka,“ pokračoval Kuffa a poprosil matky, aby naďalej vytrvali v modlitbách.
Kuffa priznal, že ich snahu môže zrušiť biskupi, avšak upozornil, že sme len „milimeter“ od toho, aby sa vrátil Istanbulský dohovor. Vyzval preto ľudí, aby sa nevzdávali a vytrvali.
„Nebojte sa, nebojte sa zápasiť. Teraz je móda aby boli vo vedení ženy, ale u nás to bolo už dávno. Panna Mária je tá generálka,“ dodal v závere a opäť vyzval ľudí, aby vytrvali.
www.facebook.com/…/611584396263758
dorka2
Hlavne by sa mali ozvať kresťania, ktorí jej uverili a ju volili. Vraj bude prezidentkou pre všetkých a naivní kresťania vrátane Tutkovej v túžbe odstrániť tých čo kradnú uverili Čaputovej, že bude rešpektovať aj kresťanov. No, teraz to vidia, ako boli oklamaní.