Anton Čulen
389

S výhradou svedomia proti Istanbulskému dohovoru

S výhradou svedomia proti Istanbulskému dohovoru. Desiateho decembra si každoročne pripomíname medzinárodný deň boja za ľudské práva (Human Rights Day). Tento deň bol vyhlásený Valným zhromažden…More
S výhradou svedomia proti Istanbulskému dohovoru.
Desiateho decembra si každoročne pripomíname medzinárodný deň boja za ľudské práva (Human Rights Day).
Tento deň bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Na tento deň bolo v roku 2006 naplánované aj odovzdanie petície, ktorú podpísalo viac ako 120 000 občanov Slovenskej republiky, ktorí v nej žiadajú urýchlené prijatie a ratifikáciu Zmluvy o výhrade svedomia. Pre zaneprázdnenosť predsedu NR SR P. Pašku k aktu odovzdania petície, nad ktorou prevzal patronát vtedajší poslanec NR SR za KDH Peter Gabura došlo až 14. decembra 2006.
Zmluva o výhrade svedomia – predloženie petície predsedovi NR SR
www.magnificat.sk

Anton Selecký navrhol, aby som sa vzhľadom na vážnosť situácie ešte raz stretol so S. Krčmérym a V. Juklom a poradil sa s nimi, ako postupovať ďalej. Na porade u S. Krčméryho, ktorá sa konala začiatkom decembra a na ktorej bol okrem mojej osoby …More