borgan
139

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?

50. Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący? Pismo Święte nazywa Boga „Panem dzielnym i potężnym" (Ps 24,8-10), jest On tym, dla którego „nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37). Jego wszechmoc jest powszechn…
mk2017 likes this.