vi.news
39

Hồng Y Sarah ám chỉ Francis là một "nhà tiên tri mạo danh"

Hồng Y Robert Sarah đã nói vào ngày 25 tháng 5 tại Paris trong buổi ra mắt cuốn sách mới của ông rằng những vị linh mục "ăn to nói lớn về sự thay đổi và vỡ òa" là "những tiên tri mạo danh". Sarah …