lt.news
36

Pranciškus kardinolui Zenui paliko tik tuščius pažadus

Ankstyvojo liepos mėnesio susitikimo metu su Popiežiumi Prancišku, kardinolu Parolinu ir Honkongo kardinolu Juozapu Zenu buvo aptariamas Vatikano dokumentas, leidžiantis katalikams kunigams …