Ostrik
5993496

Panna Marie Karmelská

Hvězda jitřní, hvězda mořská, hvězda Jakubova, hvězda Davidova...
Mates5485 likes this.
Samson1
Od té doby, co byla P. Maria vzata do nebe i s tělem, korunována, všechny milosti se udílí skrze Ni. Ty neznáš Loretánskou litanii? Královno andělů, oroduj za nás. Královno všech svatých, oroduj za nás. Jinak nekvašený chéb po konsekračních modlitách je tělo Kristovo a je nutné ho rozlišovat od chleba normálního. Jinak si člověk jí a pije odsouzení Deepdeep, hopsej jak chceš, ale pravdy Boží …More
Od té doby, co byla P. Maria vzata do nebe i s tělem, korunována, všechny milosti se udílí skrze Ni. Ty neznáš Loretánskou litanii? Královno andělů, oroduj za nás. Královno všech svatých, oroduj za nás. Jinak nekvašený chéb po konsekračních modlitách je tělo Kristovo a je nutné ho rozlišovat od chleba normálního. Jinak si člověk jí a pije odsouzení Deepdeep, hopsej jak chceš, ale pravdy Boží nepřevrátíš. Jinak všechny milosti ke spáse a svátosti dostaneš jen s rukou Církve a služebníků Božích.
Mates5485 likes this.
Samson1
Hento včera jsem hledal jenu modlitbu a otevřel jsem starý kancionál. Je vydaný 1962. No na prvňí straně jsem našel obrázek. Na jeho čelní straně je jen takový obrázek s písmen a text: Hledejte nejprve Boží království a všecko ostatní vám bude přidáno navíc. Na jeho zadní straně JEŽÍŠI, MARIA, MILUJI VÁS, ZACHRAŇTE DUŠE! Pán Ježíš si přeje, aby tato modlitba byla dechem naší lásky. Vyplňte proto…More
Hento včera jsem hledal jenu modlitbu a otevřel jsem starý kancionál. Je vydaný 1962. No na prvňí straně jsem našel obrázek. Na jeho čelní straně je jen takový obrázek s písmen a text: Hledejte nejprve Boží království a všecko ostatní vám bude přidáno navíc. Na jeho zadní straně JEŽÍŠI, MARIA, MILUJI VÁS, ZACHRAŇTE DUŠE! Pán Ježíš si přeje, aby tato modlitba byla dechem naší lásky. Vyplňte proto toutomodlitbou všechen náš čas. Ať je alespoň našim posledním povzdechem před spánkem. + P.ANTONÍN DOHLAL HLUK - 1972

Druhá modlitba je: MODLITBA O POMOC BOŽÍ SKRZE P. MARII. Vševládnoucí královno nebes, njvyšší panovnice andělů, která jsi od počátu obdržela od Boha moc a poslání potřít hlavu Satanovu. Pokorně Ťe prosíme pošli své svaté pluky andělů, aby Tvým rozkazem a vou mocí pekelné duchy pronásledovali, všude je přemohli ajejich opovážlivost zahanbili a uvrhli spet do propasti pekelné......
Nebyla to u P. Antonína tehdy první láska????? Je to primiční obrázek.
Zedad likes this.
Zedad
henta a co si z tvého hury bury mám vyybrat? Upřeme svůj zrak na Ježíše, ten ustanovil Církev. Radujme se. Církev je svatá, je katolická, je apoštolská.
Zedad
henta aha, takže tvoje pozvání je na co?
One more comment from Zedad
Zedad
henta no Pán Ježíš ustanovil jednu Církev, svatou Církev. Ty nás jakože zveš za sebou? Je to důvěryhodné pozvání?
Mates5485 likes this.
Segal
Deepdeep, můžeš vysvětlit, jak jsi k takovému závěru došel?🛃®🛐
Pretože je to sektársky človek alebo skôr ako Peter chobot nejaký blbý šaman @Deepdeep už podla komentárov je chóry človek pomýlení. Nemá pravdu v sebe.
Zedad
Blahoslavme Pannu Marii. Ona se za nás přimlouvá u svého Syna.
Mates5485 likes this.
adrianicm
Henta, to hrubým označené ma až dojima:

Na mém srdci je
označení Nový Jeruzalém -
nezáviďte je to v moci každého, kdo
není ve spojení s antikristem což
všichni při vašich zbožných divadlech
jste!

Vrelá vďaka. Ten Jeruzalem v tebe doslova prekvitá.
adrianicm
Ostrik a nemohol by si blokovať správy z CSK NEWS? Píšu poriadne nezmysly a útočia na KC
pokorny likes this.
Ostrik
Hento, tebe a Ceskoslo jsem zablokoval do doby, než se rozhodnu, jak vyřeším vaše podivné chování.
Ostrik
Pro osvěžení paměti:
Možná si uvědomujete, že byste neměli téma do diskuze, kdybyste nemohli soudit. Lépe je však poslouchat Boha.
Ježíš říká nesuďte.
Apoštol Pavel Římanům 2:1-6
1Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.

2Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají.

3Mysl…
More
Pro osvěžení paměti:
Možná si uvědomujete, že byste neměli téma do diskuze, kdybyste nemohli soudit. Lépe je však poslouchat Boha.
Ježíš říká nesuďte.
Apoštol Pavel Římanům 2:1-6
1Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.

2Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají.

3Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?

4Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?

5Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud.

6On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.

Pepík
Ostrik 18:46

Bohužel se stále najdou lidé, kteří budou číhat na každé slovo Svatého otce, aby se mohli rouhavě postavit nad hlavu viditelné, bojující Kristovy církve, s úmyslem vynášet nemilosrdné soudy. Takové jednání je sebezničující. Je smutné, když bojující církev musí bojovat s vlastními(?) členy.

Pepík likes this. 19:02 To podepisuju.
Ostrik
Pepíku, kdo miluje, ten odpouští. Vím, co je v lidech. Mám na to vzdělání a dostatečně dlouhou praxi. Ale děkuji, že se mnou soucítíš.
Pepík likes this.
Pepík
Já jen tolik, abys Ostriku věděl, že jsou také nečestní podrazáci.
Ostrik
Nebudu, Pepíku. Nezajímá mne to.
Pepík
Stačí, když jí pošleš Ostrikovi. To bude koukat.
Pepík
Hento, mohla bys zveřejnit korespondenci mezi tebou a Prokopem? Je zajímavá.
One more comment from Pepík
Pepík
Ceskoslo, necítíš se trochu sám, když každého blokuješ? Tak si přátele nenajdeš.
Ostrik
Bohužel se stále najdou lidé, kteří budou číhat na každé slovo Svatého otce, aby se mohli rouhavě postavit nad hlavu viditelné, bojující Kristovy církve, s úmyslem vynášet nemilosrdné soudy. Takové jednání je sebezničující. Je smutné, když bojující církev musí bojovat s vlastními(?) členy.
Pepík likes this.
Ostrik
Bratr Tomáš asi ne, ale bratr Matěj určitě. Zavolej mu.
11 more comments from Ostrik
Ostrik
Drahá sestro Hento, zdá se, že ti vyšlo to, co se ti více líbí. Nic proti tomu. Pravda je však taková, že Bůh, jakého si mnozí PŘEDSTAVUJÍ, skutečně NEEXISTUJE.
Ostrik
V kontextu to zní jinak. Svatý otec ve své řeči vystupuje proti modlářské představě Boha. Proti představě, utvořené lidovou představivostí. Něco v tom smyslu, jak by to snad měl být nějaký stařeček na obláčku. Takový Bůh opravdu neexistuje. Už je to únavné, stále dokola uvádět na pravou míru útoky bezbožníků.
Ostrik
God does not exist: Do not be shocked! So God does not exist! There is the Father, the Son and the Holy Spirit, they are persons, they are not some vague idea in the clouds ... This God spray does not exist! The three persons exist!
Zde je zmíněný text. Svatý otec říká, že existují tři osoby a myslí Otce, Syn a Ducha svatého.
Ostrik
Bratře Beno, video samotné hoax není. Hoaxem je pouze ta nečistota, kterou stvořili nepřátelé církve.
Ostrik
Drazí přátelé, naučte se samostatně myslet. Jen se podívejte, kdo zmíněné video publikoval. Myslíte, že kdyby tam bylo něco závadného, že by to zveřejňovali? www.youtube.com/watch

Centro Televisivo Vaticano
Považuji za hrubý prohřešek proti slušnému chování, když někdo vytrhne nějaký výrok z kontextu a následně takový výrok použije proti autorovi proti smyslu kontextu!
Ostrik
Raději ne, bratře Beno. Vyzýval bys k souzení. Jde spíše o to, aby se každý snažil otevřít srdce Boží lásce. Kdo miluje . nesoudí.
Ostrik
Svatý otec ve své promluvě říká to stejné, co je v Credu.

www.youtube.com/watch

Věřím v jednoho Boha - Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista - jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky.
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
skrze …
More
Svatý otec ve své promluvě říká to stejné, co je v Credu.

www.youtube.com/watch

Věřím v jednoho Boha - Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista - jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky.
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta,
byl umučen a pohřben
a třetího dne vstal z mrtvých podle Písma,
vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě,
soudit živé i mrtvé
a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života,
který z Otce i Syna vychází.
S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.


Ostrik
Lidé podléhají satanskému našeptávání a rádi soudí. Vzpomínám si, že na jednom videu zde otec Marián Kuffa ukázal na příkladu, jak vytrhnutím z kontextu, lze dokazovat i pochybné závěry. Zlý člověk z Písma "dokazuje", že Bůh není. Ocituje ale pouze část. Celé je to takto:
Z 53:.
Blázen si v srdci říká: Bůh není.
Zlí lidé i ze záznamu promluvy Svatého otce vybrali jen to, co se jim hodí na to,…More
Lidé podléhají satanskému našeptávání a rádi soudí. Vzpomínám si, že na jednom videu zde otec Marián Kuffa ukázal na příkladu, jak vytrhnutím z kontextu, lze dokazovat i pochybné závěry. Zlý člověk z Písma "dokazuje", že Bůh není. Ocituje ale pouze část. Celé je to takto:
Z 53:.
Blázen si v srdci říká: Bůh není.
Zlí lidé i ze záznamu promluvy Svatého otce vybrali jen to, co se jim hodí na to, aby pomlouvali a soudili.
Ostrik
Pomlouvační lidé by se vyhnuli mnohému utrpení v budoucím věku, kdyby se nespoléhali na pomlouvačné weby, ale raději se usilovali naučit řeč, kterou Svatý otec hovoří. Napadený výrok - od 1:59 je zcela v souladu s učením ŘKC.
www.youtube.com/watch
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Dobré dopoledne vespolek!
_____________________________________________________________________________________________
Mt 22:36-40
36„Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší? “ 37On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání. 39Druhé je mu podo…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Dobré dopoledne vespolek!
_____________________________________________________________________________________________
Mt 22:36-40
36„Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší? “ 37On mu řekl: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ 40Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“
Ostrik
Dvanáct komentářů bude stačit.
Samson1
Du na mši, mějte se
Samson1
Jo, má duše žízní po Tobě, Pane Bože můj, jak vyprahlá, žíznivá bezvodá země..
Ostrik
Bratře Samsone, máš hlad?
Samson1
Já jo. Jak můžeš milovat Boha kterého nevidíš, když nemiluješ člověka kterého vidíš. Má li hlad a ty mu jen poradíš a nedáš mu najíst, jak můžeš mluvit o lásce. Víra se musí projevit skutkem, jinak je mrtvá.

Ostrik 17:14

Drahá sestro Hento, omlouvám se, ale nerozumím otázce. Chtěla jsi naznačit, že skutek víry je hmotný předmět víry?
No a potom kdo uvěří budou provádět tato znam…More
Já jo. Jak můžeš milovat Boha kterého nevidíš, když nemiluješ člověka kterého vidíš. Má li hlad a ty mu jen poradíš a nedáš mu najíst, jak můžeš mluvit o lásce. Víra se musí projevit skutkem, jinak je mrtvá.

Ostrik 17:14

Drahá sestro Hento, omlouvám se, ale nerozumím otázce. Chtěla jsi naznačit, že skutek víry je hmotný předmět víry?
No a potom kdo uvěří budou provádět tato znamení....
Ostrik likes this.
Ostrik
Jen ať dělá. Proto je následovnicí Krista. Já jí to přeji, a všem, kteří z toho budou mít prospěch, také.
Ostrik
Není co promíjet. Já jsem nerozuměl. Pán Ježíš sám za předmět víry označil třeba horu.
_______________________________________________________________________________________________
Matouš 17:20 | On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“
To je skutečné tajemství víry.…More
Není co promíjet. Já jsem nerozuměl. Pán Ježíš sám za předmět víry označil třeba horu.
_______________________________________________________________________________________________
Matouš 17:20 | On jim řekl: „Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné.“
To je skutečné tajemství víry. V tomto případě je skryto ve spojení s horou, s předmětem víry.
11 more comments from Ostrik
Ostrik
Drahá sestro Hento, omlouvám se, ale nerozumím otázce. Chtěla jsi naznačit, že skutek víry je hmotný předmět víry?
Ostrik
Pro zajímavost jsem se díval, co o víře píší na Wikipedii. Zajímavé, mnozí by se z toho mohli poučit.

Katolická církev chápe víru nejen jako přesvědčení o existenci Boha, ale také jako plné podřízení svého rozumu a vůle Bohu. Víra je chápána jako lidský úkon, ale zároveň také milost (Boží dar), protože víra není založena na základě logiky.

Katolická církev klade důraz na praktické …
More
Pro zajímavost jsem se díval, co o víře píší na Wikipedii. Zajímavé, mnozí by se z toho mohli poučit.

Katolická církev chápe víru nejen jako přesvědčení o existenci Boha, ale také jako plné podřízení svého rozumu a vůle Bohu. Víra je chápána jako lidský úkon, ale zároveň také milost (Boží dar), protože víra není založena na základě logiky.

Katolická církev klade důraz na praktické propojení se životem podle listu Jakubova: „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá“ (Jak 2,17). Životní projevy křesťana jsou podle tohoto pohledu projevem jeho víry, tzn. součástí víry. Ta se nechápe pouze jako vnitřní postoj, ale jako vnitřní postoj, který se projevuje činy.

Jako ctnost je považována víra, která věří v existenci Boha, v jeho slova (Bibli) a věrouku církve (tradovaný výklad) a která se projevuje snahou poznat Boží vůli a plnit ji, což se pak projevuje láskou. Víra katolické církve je stručně shrnuta v krédech.


cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
Ostrik
Církevní těleso (- organizace) je svěřeno lidem. Jsem přesvědčen, že do samosprávy lidí Bůh příliš nezasahuje. I toto mé přesvědčení má oporu v Písmu svatém.
Lukáš 18:8b Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Možná je čas na to, abychom se zamysleli nad tím, co víra vlastně je? Především je to něco, co bude Pán u člověka vyhledávat. Podle reakcí některých z vás vidím, že mnozí za víru …More
Církevní těleso (- organizace) je svěřeno lidem. Jsem přesvědčen, že do samosprávy lidí Bůh příliš nezasahuje. I toto mé přesvědčení má oporu v Písmu svatém.
Lukáš 18:8b Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?
Možná je čas na to, abychom se zamysleli nad tím, co víra vlastně je? Především je to něco, co bude Pán u člověka vyhledávat. Podle reakcí některých z vás vidím, že mnozí za víru považujete demonstrovaný jednotný názor na události, osoby nebo třeba osobní postoje. To ale není víra. Víra je spojení s předmětem víry. Předmět naší víry může být duchovní i hmotný. Celé stvoření má podstatu v síle Boží víry. Kdo tuto pravdu chápe, je schopen uvěřit v pravém slova smyslu.
Ostrik
Z Písma svatého lze dokázat, že učitelé církve budou prosazovat svou vůli. Již jsem na to zde několikrát poukazoval.
Matouš 5:19 | Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
Z toho, co Pán Ježíš říká, vidíme, že Bůh předzvěděl jistou …More
Z Písma svatého lze dokázat, že učitelé církve budou prosazovat svou vůli. Již jsem na to zde několikrát poukazoval.
Matouš 5:19 | Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým.
Z toho, co Pán Ježíš říká, vidíme, že Bůh předzvěděl jistou míru svévole v předkládaném rozsahu učení. Vidím to jako velikou shovívavost a plod milosrdenství, že Ježíš bude předzvěděné svévolné učitele tolerovat. Předem je však všechny varoval, že jejich postavení v životě příštím nebude přední.
alino likes this.
Ostrik
Pro ty z vás, kteří se vážně zabýváte historií naší církve, mám velmi vzácný dokument, který svědčí o tom, jak veliké byly úlevy pohanům.
Sk 15:23b-29
„Apoštolé a starší (vzkazují) jako bratři pozdrav těm bratrům z pohanů, kteří jsou v Antiochii, v Syrii a v Cilicii.24Poněvadž jsme uslyšeli, že někteří od nás vyšedše pomátli vás slovy, kazíce vaše duše, ač jsme jim nedali žádného příkazu,…More
Pro ty z vás, kteří se vážně zabýváte historií naší církve, mám velmi vzácný dokument, který svědčí o tom, jak veliké byly úlevy pohanům.
Sk 15:23b-29
„Apoštolé a starší (vzkazují) jako bratři pozdrav těm bratrům z pohanů, kteří jsou v Antiochii, v Syrii a v Cilicii.24Poněvadž jsme uslyšeli, že někteří od nás vyšedše pomátli vás slovy, kazíce vaše duše, ač jsme jim nedali žádného příkazu,25uvidělo se nám (shromážděným) jednomyslně vyvolit! a k vám poslati (některé) muže s našimi miláčky Barnabášem a Pavlem,26lidmi, kteří vydali život svůj pro jméno Pána našeho Ježíše Krista.27Poslali jsme tedy judu a Silu, a ti také povědí vám totéž ústně.28Vidělo se totiž Duchu svatému i nám nevkládati na vás žádného břemene více kromě těchto věcí potřebných:29abyste se zdržovali od věcí obětovaných modlám, a od krve a od udáveného a od smilství; toho budete-li se chrániti, dobře pochodíte. Mějte se dobře.“
____________________________________________________________________________________________
Můžete to směle porovnat s tím, jak bylo od té doby pohanům poněkud více naloženo. Břemeno pohanů ztěžklo.
Ostrik
V patnácté kapitole Skutků apoštolských se můžeme přesvědčit o tom, jak se problém s obřízkou odvíjel. Už první verš této kapitoly svědčí o tom, že logicky pochopitelná snaha Židů věřících v Ježíše, se obrací v nepřijatelné dogma.
1A tu někteří přišedše z Judska, učili bratry: „Nedáte-li se obřezati podle obyčeje Mojžíšova, nemůžete býti spaseni.“
Tak to rozhodně nemůže být formulováno. Spása …More
V patnácté kapitole Skutků apoštolských se můžeme přesvědčit o tom, jak se problém s obřízkou odvíjel. Už první verš této kapitoly svědčí o tom, že logicky pochopitelná snaha Židů věřících v Ježíše, se obrací v nepřijatelné dogma.
1A tu někteří přišedše z Judska, učili bratry: „Nedáte-li se obřezati podle obyčeje Mojžíšova, nemůžete býti spaseni.“
Tak to rozhodně nemůže být formulováno. Spása spočívá ve víře v Ježíše. Židé však nemohli tak snadno opustit víru svých otců, proto se stalo velmi naléhavým problém vyřešit. Velmi zjednodušeně řečeno, nově vznikající náboženské těleso muselo zpohanštět. Zde je jedna z hlavních příčin oddělení Ježíšových učedníků od židovství. Pro mnohé Židy bylo toto rozhodnutí nepřijatelné. Ze setrvačnosti náboženství svých otců nemohli připustit přítomnost neobřezanců ve svých školách.
Ostrik
Boží Zákon nemůže být zrušen. Jen je třeba, aby každý, kdo touží poznat pravdu, udělal ve své mysli místo pro toleranci v lásce. Starší bratři Židé praktikují ustanovení Božího Zákona a mladší bratři z Božího milosrdenství mají úlevy. Jinak platí to, že mladší bratři jsou naroubováni na kmen starších bratrů. Vzájemná nevraživost je příznakem lidí tělesných, kterých je v obou táborech převažující …More
Boží Zákon nemůže být zrušen. Jen je třeba, aby každý, kdo touží poznat pravdu, udělal ve své mysli místo pro toleranci v lásce. Starší bratři Židé praktikují ustanovení Božího Zákona a mladší bratři z Božího milosrdenství mají úlevy. Jinak platí to, že mladší bratři jsou naroubováni na kmen starších bratrů. Vzájemná nevraživost je příznakem lidí tělesných, kterých je v obou táborech převažující většina.
Židé i christiani se musí pečlivě držet těchto dvou přikázání:
Miluj Boha jediného vší silou, celou myslí a celým srdcem a bližního svého jako sebe samého.
To je ta úzká cesta, na kterou se vydali jen nemnozí.
Ostrik
Drahá sestro Hento, je to dosti krkolomný text. Problém obřízky je v něm pouze zástupný, ve skutečnosti se v něm řeší rozdíly mezi křesťany židovského a pohanského původu. Je to takový pokus o smír.
Obřízku jako takovou ovšem Pán Ježíš věřícím vyvoleného národa nezrušil. Jinak by Ježíše nenechali osmý den obřezat, Pán Ježíš je přeci vzorem v důslednosti.
Ostrik
Bratře Beno, význam by to nemělo, kdyby se mnohým ze zdejších diskutérů při slově Zákon nevybavila obřízka. Dokonce se zdá, že se jim vybaví pouze obřízka. Takže je třeba zdůraznit, a učiním to rád znovu, že věřícím z pohanů byla povinnost obřezání mužů odlehčena.
Ostrik
R 2:25-29
25Obřízka sice prospívá, zachováváš-li zákon; jsi-li však přestupcem zákona, obřízka tvá stala se ti neobřízkou. 26Jestli tedy neobřezaný zachovává předpisy zákona, nebude-liž neobřízka jeho počítati se za obřízku? 27Ano ten, jenž od přírody jest neobřezán a zákon Boží plní, ten bude souditi tebe, jenž pod písmem a obřízkou jsi přestupcem zákona: 28Neboť nikoli ten jest žid (pravý), …More
R 2:25-29
25Obřízka sice prospívá, zachováváš-li zákon; jsi-li však přestupcem zákona, obřízka tvá stala se ti neobřízkou. 26Jestli tedy neobřezaný zachovává předpisy zákona, nebude-liž neobřízka jeho počítati se za obřízku? 27Ano ten, jenž od přírody jest neobřezán a zákon Boží plní, ten bude souditi tebe, jenž pod písmem a obřízkou jsi přestupcem zákona: 28Neboť nikoli ten jest žid (pravý), který jest jím zevně, ani ta obřízka (pravá), která jest zřejmě na těle, 29nýbrž ten, jenž jest židem ve skrytě, a obřízka srdce, (která se děje) v Duchu, nikoliv v liteře, (neboť) jeho chvála není z lidí, nýbrž z Boha.
______________________________________________________________________________________________
Tento text je pro běžného čtenáře nesrozumitelný. Nemohu čekat, že by se někdo z vás (s výjimkou drahé sestry Henty)dokázal v těchto slovech apoštola Pavla zorientovat. Co znamená, že se obřízka stává neobřízkou? Co je obřízka v liteře? Kdo je pravým Židem? Na podkladě tohoto textu vyvstane více otázek, než odpovědí.
Ostrik
Vrátíme s k tématu. Písmo svaté skutečně nikde obřízku nezakazuje. Byl by to skutek proti smlouvě, která stále platí. Mnozí si neuvědomují, že jsou vedle sebe dvě smlouvy. Jedna vnější, zapsaná na kamenných deskách a jedna vnitřní. Ta je psána přímo do srdcí. Obsah je stejný.
Mnohé z vás plete, že pohanům, kteří uvěřili v Mesiáše, byly uděleny úlevy. Nedokázali by některé prvky náboženství …More
Vrátíme s k tématu. Písmo svaté skutečně nikde obřízku nezakazuje. Byl by to skutek proti smlouvě, která stále platí. Mnozí si neuvědomují, že jsou vedle sebe dvě smlouvy. Jedna vnější, zapsaná na kamenných deskách a jedna vnitřní. Ta je psána přímo do srdcí. Obsah je stejný.
Mnohé z vás plete, že pohanům, kteří uvěřili v Mesiáše, byly uděleny úlevy. Nedokázali by některé prvky náboženství starších bratrů unést.