Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Prvýkrát v histórii: František vstúpil do katakomb

"Je to poprvýkrát, čo som vstúpil do katakomb," uviedol František vo svojej homilii z 2. novembra, ktorú slávil v Rímskej katakombe Priscille. Bolo to tiež prvýkrát, čo pápež slávil omšu Všetkých …
ľubica
škoda , že tých kardinálov a biskupov v tom mori ja tak málo...... ostatní majú falošnú bázeň a tak pritakávajú Bergogliovmu útočnému a všetkokatolícke ničiacemu temperamentu.....
monsko
Tak to môže byť omša z Dušičiek, nie zo Všetkých svätých. Sú vo fialovom.
2.novembra bolo a je sviatok všetkých zosnulých, čiže dušičky a nie sviatok všetkých svätých. To sa nejako pomýlili, stane sa...