17:11

Krzysztof Karoń: Rodzice mogą przeciwstawić się marksistowskiemu wychowaniu

Krzysztof Karoń: Rodzice mogą przeciwstawić się marksistowskiemu wychowaniu