szuirad1
1146

Haha Trumpisko syjonisko (petla sie zaciska)

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie zwalczania antysemityzmu Zgodnie z autorytetem nadanym mi jako Prezydentowi przez Konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki, zarządza się, co następuje: …
szuirad1