jamacor
7

Var ett föredöme!

Var ett föredöme! Ulf och Birgitta Ekman vill aktivera lekmän för att förmedla den kristna tron i vardagen och hade möjlighet att ställa en fråga om detta när Opus Deis prelat besökte Stockholm i …