vi.news
28

Các nữ tu Mỹ bán nô lệ để thanh toán cho trường học, nhà nguyện mới

Các nữ tu điều hành Trường Viếng thăm dự bị Georgetown ở Washington D.C. được thành lập năm 1799, đã sở hữu nô lệ, theo thông tin từ trang web của họ. Vào tháng 5 năm 2016, các nữ tu đã thuê nhà sử …