Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła?

61. W jaki sposób aniołowie są obecni w życiu Kościoła? Kościół łączy się z aniołami w uwielbianiu Boga, wzywa ich wstawiennictwa i czci w liturgii pamięć niektórych z nich. "Każdy wierny ma anioła …