pl.news
2.4K

Głupi premier: "nie mów »mankind«, tylko »peoplekind«"

Niedawno kanadyjski premier, Justin Trudeau przerwał kobiecie, która zwracała się do niego na Uniwersytecie MacEwan. Powiedziała ona do Trudeau, że "miłość matczyna jest tym rodzajem miłości, która …