17.november - "vyslobodenie z domu otroctva"

Dejiny sa opakujú 17.november je spomienkou na vyslobodenie ľudí z "domu otroctva", akého sa dostávalo ľuďom žijúcich v "Sovietskom sväze socialistických republík". Bol to skutočný "Dom otroctva"…