lt.news
29

Jėzuitas priėmė mažuosius įsakymus

Vasario 18-ąją Otavos Arkivyskupas Terrence Prendergast SJ suteikė tonzūrą ir keturis mažuosius įsakymus (palydovas, lektorius, egzorcistas, patarnautojas) jėzuitų cholastui Teodorui Avramui. Įšventi…