40:59
sekciapm
466

Pietna spomienka za obete usmretné na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku

Príhovory primátora Kežmarku J. Ferenčáka , predsedu Správnej rady ÚPN O. Krajňáka a predsedu Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov F. Bednára