vi.news
49

Sarah: Thụ phong đàn ông Amazon đã kết hôn sẽ thật "nhục nhã", "đáng khinh"

Thật là "đáng khinh và nhục nhã" khi phong chức cho những người đàn ông đã có vợ để giải quyết vấn đề thiếu chức nghiệp ở Amazon, Hồng Y Robert Sarah, trưởng ban Phụng vụ, viết trong cuốn sách của …