1,1% svećenika slavi stari obred - najveću skupinu omogućio je Summorum Pontificum

Francuska organizacija Paix liturgique procjenjuje da između 4.500 i 6.500 katoličkih svećenika u svijetu slavi starolatinsku misu. To bi bilo 1,1% katoličkog svećenstva. Ovaj broj uključuje 760 …