vi.news
54

Giám mục không có câu trả lời cho câu hỏi liệu Chúa Kitô có thành lập Giáo hội hay không

Giám mục Joliet, Daniel Conlon, "không có câu trả lời tuyệt đối" cho câu hỏi liệu Chúa Kitô từng định thành lập một Giáo hội. Ông nói điều này trong buổi nói chuyện tại Trường Cao đẳng Elmhurst (ngày…