KRUTOU REALITU LIDSTVA NELZE POPSAT

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 14. dubna 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html Boží lide: v naprostém zbožňování našeho Krále a Pána Ježíše…
Sv. archanděl Michael 14.4.2019 skrze nástroj Luz de Maria v Argentině: ...Pro tuto generaci bude "Před tím" a "Potom"... Lidstvo je na své největší křižovatce: vyneslo ZNOVU rozsudek nad naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem [Lk 23, 13-25] ...Svět hoří zlem, a proto jsou lidé rozděleni na ty, kdo patří Kristu ....a na ty, kteří se vydají zlu... Hrůzy, jimiž prochází církev našeho Krále a Pána …More
Sv. archanděl Michael 14.4.2019 skrze nástroj Luz de Maria v Argentině: ...Pro tuto generaci bude "Před tím" a "Potom"... Lidstvo je na své největší křižovatce: vyneslo ZNOVU rozsudek nad naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem [Lk 23, 13-25] ...Svět hoří zlem, a proto jsou lidé rozděleni na ty, kdo patří Kristu ....a na ty, kteří se vydají zlu... Hrůzy, jimiž prochází církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista znamená, že noví mučedníci pozvednou své hlasy a budou sdílet Slovo, které náš Král a naše Královna a Matka poskytli lidstvu, aby je varovali před možným nebezpečím, ve kterém se nachází a do kterého je táhne Zlý....věrné nástroje...budou VIDITELNÝMI mučedníky (L: možná mučedníkem i M. Kuffa Hlas, ktorý vyrušuje │ Marián Kuffa │ 30.4.2019 ) kvůli odmítnutí těch, kteří nejsou vůbec cizí krizi víry v církvi...setkáte se s velkými bitvami v samém Božím domu...
Segal likes this.
Libor Halik shares this.
Sv. archanděl Michael 14.4.2019: Tato generace zažije celosvětové VIDITELNÉ mučednictví katolíků !
Svätý týždeň pre veľkú väčšinu Božích detí už nemá žiadny význam. Je to niečo zabudnutého, príležitosť k tráveniu voľného času a k priamemu kontaktu s hriechom. Je to príležitosť k zábave.

Tento Svätý týždeň by nemal byť oslavovaný, ale prežívaný s najväčšou intimitou v ľudskom srdci s vierou, nádejou a láskou k bližnemu, bez nich je cesta Božieho dieťaťa bolestnejšia.

V tento deň ovacií a priv…
More
Svätý týždeň pre veľkú väčšinu Božích detí už nemá žiadny význam. Je to niečo zabudnutého, príležitosť k tráveniu voľného času a k priamemu kontaktu s hriechom. Je to príležitosť k zábave.

Tento Svätý týždeň by nemal byť oslavovaný, ale prežívaný s najväčšou intimitou v ľudskom srdci s vierou, nádejou a láskou k bližnemu, bez nich je cesta Božieho dieťaťa bolestnejšia.

V tento deň ovacií a privolávania slávy pre nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ked pozdvyhujeme vetvy, aby sme pozdravili Božieho Syna, meditujte, aby ste neskôr neprivolávali slávu antikristovi.

Rozjímajte behom tohoto Svätého týždňa, nech vaše srdce bije podľa Božieho rytmu, dýchajte Božím rytmom. Dívajte sa, poslúchajte, precíťte, idďte v rytme bolestnej Matky, aby ste neskôr, ako naša Kráľovná a Matka, dosiahli radosti byť novými stvoreniami, vzkriesenými v našom slávnom Kráľovi Pánovi Ježišovi Kristovi.
zaba
Boží církev, která nám byla svěřena, abychom ji chránili před strategií zla, je jiná, a přesto to nevidíte, protože se na ni díváte zvětšovacím sklem vaší osobnosti a ne duší každého z vás, což by vám pomohlo rozlišovat pod ochranou Ducha Svatého.
Peter(skala) and one more user like this.
Peter(skala) likes this.