Giáo hoàng là ai? Chỉ có Chúa mới biết - Giám mục Texas

"Chỉ có Chúa mới biết ai thực sự là giáo hoàng, Benedict hay Francis," Giám mục Corpus Christi nghỉ hưu René Gracida, 95, Texas, đã viết trên blog Abyssum.org (ngày 15 tháng 2). Về mặt cá nhân, …
Léon Trương likes this.