15:35
arnisa
3.7K

Sv. Pāvila rekolekciju mājas iesvētīšana

26. janvārī Kurzemes bīskapijas Sv. Pāvila rekolekciju mājas iesvētīšanas un atklāšanas svinības