unacum.pl

Polacy w tradycyjnych seminariach - Raport 2019

Jak co roku, publikujemy radosne wieści o Polakach przygotowujących się do kapłaństwa w instytutach kapłańskich na prawie papieskim podległych …
... więc prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka