Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
02:59

Odkaz Kotlebovi a Seleckému

od Pána Ježiša
Paxus
Pápež Pius XI. verejne napomenul viedenského kardinála Innitzera za to, že privítal nacistický Anschluss v marci 1938. Deň po vyhlásení Mussoliniho rozhodnutia o vylúčení židovských študentov z verejných škôl, 6. septembra 1938, pápež povedal skupine z Belgickej katolíckej rádiostanice:
„dobre počúvajte, Abrahám je náš praotec, náš predok... [Antisemitizmus] je nenávistné hnutie, s ktorým my …More
Pápež Pius XI. verejne napomenul viedenského kardinála Innitzera za to, že privítal nacistický Anschluss v marci 1938. Deň po vyhlásení Mussoliniho rozhodnutia o vylúčení židovských študentov z verejných škôl, 6. septembra 1938, pápež povedal skupine z Belgickej katolíckej rádiostanice:
„dobre počúvajte, Abrahám je náš praotec, náš predok... [Antisemitizmus] je nenávistné hnutie, s ktorým my kresťania nesmieme mať nič spoločné.. Skrze Krista sme potomkovia Abraháma... Duchovne sme všetci semiti.“
Paxus
Pápež Pius XI. v encyklike www.kbs.sk (1937): "Len povrchné mysle môžu podľahnúť bludu a horliť za národného Boha, za národné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, kráľa a zákonodarcu všetkých národov, pred ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako kvapka vo vedre, do hraníc jedného národa, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej rasy."
😇