vi.news
27

Chế độ của Úc sử dụng cở để chuyển Hồng y sang nhà tù khắc nghiệt hơn

Hồng y tử đạo George Pell đã được chuyển đến Nhà tù Barwon an ninh tối cao gần Geelong, truyền thông Úc viết. Chế độ được sử dụng máy bay không người lái như một cái cớ, bay qua nhà tù ở Trung tâm …