06:40
Misko3
75

Farar Timkovic v pastoracii 113 Farari a kazne o necistote 2019

Kňazi nekážu nikdy o hriechu nečistoty. Prečo? Lebo nemôžu kázať. Prečo nemôžu? Lebo keď začnú hovoriť-učiť o hriechu nečistoty, tak niektorí ľudia sa počas ich kázne nablblo chichúňajú či smejú. Ak …More
Kňazi nekážu nikdy o hriechu nečistoty. Prečo? Lebo nemôžu kázať. Prečo nemôžu? Lebo keď začnú hovoriť-učiť o hriechu nečistoty, tak niektorí ľudia sa počas ich kázne nablblo chichúňajú či smejú. Ak sa tomu tak deje, znamená to, že kňaz nie je dostatočne čistý, aby o tejto téme hovoril. Vtedy má kňaz prestať o tom hovoriť a zmeniť tému kázne. Potom sa má najprv dobre vyspovedať a až potom s pokorou v srdci začať túto tému opäť. Ak je čistý, všetci ľudia počas jeho kázne sú vážni. Výnimku niekedy tvoria ojedinelí jednotlivci, ktorí sa počas kázne polohlasne rozhorčujú, prečo o tejto téme kňaz hovorí - lebo im vyvoláva výčitky svedomia.
Farár Timkovič v pastorácii 113 Farári a kázne o nečistote 2019
Farar Timkovic v pastoracii 113 Farari a kazne o necistote 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
nečistota, necistota, 6 Božie prikázanie, prikazanie, krytá plaváreň, kryta plavaren, Košice, Kosice, street art, spermia, vajíčko, vajicko, kázeň, kazen, homília, homilia, …More