Anton Čulen
21228

Do nového roku… Nech si nik nemyslí, že počestnosť, morálka a zodpovednosť, títo veční vodcovia …

Do nového roku… Nech si nik nemyslí, že počestnosť, morálka a zodpovednosť, títo veční vodcovia zriadeného spoločenského života, môžu byť čo len načas odstránení. Boží odkaz ľudstvu pri stvorení prvé…More
Do nového roku… Nech si nik nemyslí, že počestnosť, morálka a zodpovednosť, títo veční vodcovia zriadeného spoločenského života, môžu byť čo len načas odstránení.
Boží odkaz ľudstvu pri stvorení prvého človeka, že v pote bude dorábať svoj chlieb, sa napĺňa vo všetkých pokoleniach.
Ako sme rôznorodí podľa vonkajška, takí sme i podľa povahy a podľa schopnosti. Preto je pravda, že život je stála borba, v ktorej víťazia schopnejší, snaživejší a usilovnejší.
Ľudia síce môžu nahradiť veľkou usilovnosťou a učením talenty, ktoré nedostali pri narodení, a naopak, je veľa príkladov v živote, že cenní, veľmi schopní vysokovzdelaní skĺzli, lebo nemali dar usilovnosti, vytrvalosti, alebo sa pozabudli, keď sa dali na cestu chytráctva a nečestnosti.
Poctivý človek často príde do zúfalstva, keď vidí, ako bohatnú, ako sa darí mnohým, pretože nepoznajú hranice mravnosti. No, čo sa ľahko získa, ľahko sa utratí a len to sa udrží, čo si človek nadobudne vlastnými schopnosťami a poctivou prácou.
V dejinách…More
Anton Čulen