Prečo František zanedbáva Paríž, Miláno, Berlín alebo Sydney?

„Prečo pápež neustále ignoruje, pastorov dôležitých diecéz, ako sú Miláno, Berlín, Paríž, Sydney ...? - Berlínsky otec Max Cappabianca OP sa na Katholisch.de pýta nemeckých biskupov (6. septembra): …
Joske
Proč zanedbává Paříž, Miláno, Berlín nebo Sydney? Protože má plnou hlavu křížení, procesu, který dává lidem život. František chváli výhody kríženia
Myslel jsem, že život dává lidem Bůh.
Jsi chovatel drobného zvířectva a nebo majitel ovocné školky? ;)
Jednou tací lidé, kupčící omyly po provinciích a městech, přišli rovněž ke Galaťanům. A když Galaťané pod jejich vlivem, znechutivše si pravdu, začali zvracet manu apoštolské a katolické nauky a libovat si ve špinavých novotách heretiků, tehdy apoštol, uplatňuje moc svého úřadu, s největší přísností prohlásil: „Avšak i kdybychom my nebo anděl s nebe kázal vám proti tomu, co jsme vám kázali, buď …More
Jednou tací lidé, kupčící omyly po provinciích a městech, přišli rovněž ke Galaťanům. A když Galaťané pod jejich vlivem, znechutivše si pravdu, začali zvracet manu apoštolské a katolické nauky a libovat si ve špinavých novotách heretiků, tehdy apoštol, uplatňuje moc svého úřadu, s největší přísností prohlásil: „Avšak i kdybychom my nebo anděl s nebe kázal vám proti tomu, co jsme vám kázali, buď proklet!“www.tedeum.cz/…/sv-vincenc-leri… Proč praví „kdybychom my“, a nikoli „kdybych já“? Neboť chce říci: i kdyby Petr, i kdyby Ondřej, i kdyby Jan, i kdyby dokonce celý apoštolský sbor „kázal vám proti tomu, co jsme vám kázali, buď proklet“. Jaká to hrozná přísnost! Aby povzbudil k vytrvání v původní víře, nešetří sebe ani jiné apoštoly. Nedosti toho. „I kdyby anděl s nebe,“ dí, „kázal vám proti tomu, co jsme vám kázali, buď proklet!“ Nespokojil se pro zachování jednou přijaté víry zmínit lidský stav, musel zahrnout také vznešené anděly. „I kdybychom my,“ praví, „nebo anděl s nebe.“ Ne proto, že by snad nebeští andělé mohli hřešit; chce tím říci: I kdyby se stalo, co se stát nemůže, kdyby se kdokoli pokusil změnit jednou předanou víru, buď proklet.
Ladislav Bajza likes this.
zaba
2J:
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Theodorá-Máriá likes this.