Language
4 2 173
Stylita

Boží slovo na den 18.7. A.D. 2018

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od …
Zedad
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země,
henta
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

Ano tak je : Kdo pohradá moudrostí a kázní je ubožák.!!!
Je zde vůbec někdo koho zajímá pravda, moudrost, kázeň?
Stylita
sv. EmiliánÆmilianus, m. Dorostori

18. července, připomínka
Postavení:
mučedník
Úmrtí:
362
Atributy:
palma symbolizující mučednictví a ohnivá pec nebo hranice

ŽIVOTOPIS
Žil v Dorostori (či v Durostoru) v Mesii v Bulharsku. Stal se horlivým křesťanem ve víře nepřátelském prostředí. Po výnosu císaře Juliána Odpadlíka a jeho zástupce Katulina byly v obnoveném pohanském chrámu znovu modlám … More
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:
Toto praví Hospodin: „Běda Assurovi, metle mé zlosti a holi, která je v mé ruce, (je to) můj hněv! Na bezbožný národ ho posílám, proti národu, na který se hněvám, poroučím mu jít, aby naloupil lup, aby ukořistil kořist a zdeptal ho jako bláto na ulici. (Assur) však tak nesoudí, jeho srdce tak nesmýšlí, ale zkázu má ve své mysli, mnoho národů chce zničit.“ (… More