TV Fatima
461K

6 czerwca - Akt ponowienia poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi

Rok 2017 w Kościele – rokiem maryjnym – Rok 2017 to tak naprawdę rok maryjny – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła …
Libor Halik
Prof. Grzegorz Górski. Akt prawny Polski: Nie możemy w polskim przypadku mówić ani o państwie świeckim, ani nawet o konstytucyjnym rozdziale kościoła od państwa. To polska lewica, autorka konstytucji z 1997 roku przyjęła i zaakceptowała model autonomii państwa i kościołów, z akceptacją chrześcijańskiej aksjologii, jako niezwykle istotnego składnika tożsamości narodowej, ale i porządku prawno …More
Prof. Grzegorz Górski. Akt prawny Polski: Nie możemy w polskim przypadku mówić ani o państwie świeckim, ani nawet o konstytucyjnym rozdziale kościoła od państwa. To polska lewica, autorka konstytucji z 1997 roku przyjęła i zaakceptowała model autonomii państwa i kościołów, z akceptacją chrześcijańskiej aksjologii, jako niezwykle istotnego składnika tożsamości narodowej, ale i porządku prawno ustrojowego państwa. Ten stan rzeczy potwierdzony został nie tylko ustawodawstwem zwykłym w dziesiątkach obszarów życia, ale również stosunkowo spójnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego na przestrzeni ostatnich ponad dwudziestu lat.
Tym samym całkowicie nieuprawnione jest używanie w jakiejkolwiek debacie określania Polski jako państwa świeckiego czy szermowanie argumentem, jakoby w Polsce obowiązywał rozdział państwa i kościołów. Pojęcia te, stworzone zostały po to by kamuflować agresywnie antyreligijny i wrogi chrześcijaństwu model francuskiego państwa laickiego i wzorowanych na nim rozwiązań. Także dzisiaj, w toczącej się w Polsce debacie, progresiści odwołują się do tych pojęć, aby „naukowo” kamuflować swoje rzeczywiste intencje. Powtórzmy jednak, że te pojęcia w ich rzeczywistym znaczeniu ustrojowo – prawnym, są obce obowiązującej w Polsce regulacji konstytucyjnej.
Przyjazna autonomia respektuje bowiem podniesione wyżej fundamentalne fakty. Przede wszystkim to, iż przytłaczająca większość Polaków dokonuje swobodnej autoidentyfikacji, wskazując zakorzenienie w religii rzymsko-katolickiej. Można zrozumieć, że fakty te drażnią piewców postępu, że trudno im się pogodzić z myślą, że ich nierzadko prymitywne zabiegi (vide np. tygodnie apostazji czy deklaracje listy ateistów) przynoszą odwrotny skutek i chcieliby dlatego tylnymi drzwiami zmieniać rzeczywistość. Dlatego usiłują narzucać nam różne pojęcia i zbitki terminologiczne, aby unikać konfrontacji, nawet na gruncie przygotowanej przez siebie konstytucji.
Podjąć trzeba zatem tę konfrontację wykorzystując wskazane wyżej i jeszcze wiele innych narzędzi. Dysponujemy potężnym orężem stworzonym przez naszych przeciwników ideowych, więc nie wahajmy się go używać. Nic skuteczniej nie przemówi do celowo dezorientowanych Polaków.
Prof. Grzegorz Górski
żr.: www.fronda.pl/a/prof-grzegorz-g…
Libor Halik likes this.
Weronika S. Dobry komentarz. Nie dodałaś, że przez Caritas ściągają muzułmanów, czyli ściągają na Polaków śmiertelne zagrożenie. To jest szopka naszych biskupów. Oby figura Matki Bożej nie zapłakała krwawymi łzami, jak w innych częściach świata z powodu tej hipokryzji.
LovVal likes this.
Naleczxxx
Spokojnie więcej wiary i modlitwy dziewczyno Pan Bóg działa wieloetapowo i operuje inną miarą czasu.
Weronika.S
Akt poświęcenia Polski, w której kwitnie aborcja i odbywają się demoralizujące przemarsze dewiantów. Czy Episkopat zwrócił się do rządzących z apelem o zredukowanie bezbożnego prawa unijnego w Polsce w związku z tym aktem? Głównym wyznaniem religijnym jest oczywiście katolicyzm, ale Polska jako państwo jest ateistyczna, o czym świadczą akty prawne.
Młot na posoborowe and one more user like this.
Młot na posoborowe likes this.
m.rekinek likes this.
mk2017 and 3 more users like this.
mk2017 likes this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
sasia likes this.
borgan likes this.