borgan
193

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się …

Rozdział trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU WIERZĘ 25. W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu? Człowiek, wsparty łaską Bożą, odpowiada Bogu posłuszeństwem wiary. Być posłusznym w …
niewolnicaMaryi likes this.