Historik F. Vnuk: “Nejestvuje nijaké medzinárodné právo na potraty!”

Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život Pred pár dňami, 22. septembra 2019, prebiehala v Bratislave úspešná manifest…More
Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život
Pred pár dňami, 22. septembra 2019, prebiehala v Bratislave úspešná manifestácia, v ktorej vyše 50 000 občanov Slovenska sa demoštratívne vyslovilo za ochranu ľudského života “od počatia až po prirodzenú smrť”.
Aj keď niektoré “mienkotvorné” médiá prepožičali svoje stránky na bagatelizovanie toho podujatia (napríklad, v Pravde Alena Krempaská: “Svojím obsahom je Pochod za život demonštráciou netolerancie”; alebo Pavol Hardoš v Sme: “Fašisti pochod nezneužili, majú spoločné ciele”) ostáva nezmeniteľnou a masou účastníkov potvrdenou skutočnosťou, že správne chápanie práva na život je pevne a nevykoreniteľne zakotvené v dušiach a povedomí prevažnej väčšiny slovenského ľudu.
Svedčí o tom aj nedávny prieskum verejnej mienky, podľa ktorého takmer dve tretiny Slovákov považujú právo na potrat – potom ako plodu začalo biť srdce – za nesprávne. Podľa prieskumu agentúry …More
ľubica likes this.