Varovanie
31.5K

HŘÍCH JE HŘÍCH, MUSÍTE SE K NĚMU DOZNAT A NAHRADIT ŠKODU

Poselství Matky Spásy ze dne 26. srpna 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/english.htm Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Já jsem nebeská brána, proto vás …
Peter(skala)
V rodinách, společenstvách, pokiaľ vám bude možné to urobiť, musíte pripraviť útulky, ktoré budu nazývané: "Útočiško Svätých Sŕdc". Na týchto miestach zaistím potravu a všetko potrebné tým, ktorý do nich vojdu. Nebuďte sebeckí, ochraňujte svojich bratov s láskou Božieho Slova v Písme Svätom, majte Prikázania Božieho Zákona pred sebou, a tak budete znášať splnenie Zjavení s väčšou silou, ak …More
V rodinách, společenstvách, pokiaľ vám bude možné to urobiť, musíte pripraviť útulky, ktoré budu nazývané: "Útočiško Svätých Sŕdc". Na týchto miestach zaistím potravu a všetko potrebné tým, ktorý do nich vojdu. Nebuďte sebeckí, ochraňujte svojich bratov s láskou Božieho Slova v Písme Svätom, majte Prikázania Božieho Zákona pred sebou, a tak budete znášať splnenie Zjavení s väčšou silou, ak budete zjednotení vo viere.


Matka posledných čias znova nám pripomína a ukazuje cestu Božieho Slova, ktoré v Skutkoch apoštolov nás vyzýva k spoločenstvu-cirkevnej jednote, kde majú kresťania spoločné potreby, aby tak mohli dávať tým, čo to potrebujú.

Don Gobimu tiež Panna Mária hovorila o vytvarani komunít,
kde by sa kresťania delili aj o materialne dobrá.

Panna Mária častokrat na rôznych miestach sveta zdôrazňuje potrebu vytvarania spoločenstiev, či už o malé Večeradlá modlitby alebo jednoducho spoločenstva veriacich ktorí zdieľajú navzájom vieru, Slovo Božie,...
Peter(skala)
Modlite sa, mé deti, modlite sa za Portoriko: zjednoťte sa v pokornom volaniu, aby v tomto kriku to bolo Božie milosrdenstvo, ktoré živli ukľudní.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Argentinu, chaos je urputný, život je v nebezpečí, ľudia su rozrušení.

Modlite sa, moje deti, modlite sa za Boliviu, bude viac trpieť prírodou.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Trpím kvôli tým, ktorí sa nazývajú kresťania a prijímajú môjho Syna v najsvätejšej Eucharistii, a s potešením vyvolávajú rozdelenie v dielach Božieho ľudu.
Tieto moje deti budu toľko trpieť počas Varovania!


Tu ma zaujalo ako Matka posledných čias istým spôsobom pripomína biblické Slová apoštola Pavla, ktorí písal, že "kto je a pije, ten si je a pije odsúdenie". Myslel tým "Telo a …More
Trpím kvôli tým, ktorí sa nazývajú kresťania a prijímajú môjho Syna v najsvätejšej Eucharistii, a s potešením vyvolávajú rozdelenie v dielach Božieho ľudu.
Tieto moje deti budu toľko trpieť počas Varovania!


Tu ma zaujalo ako Matka posledných čias istým spôsobom pripomína biblické Slová apoštola Pavla, ktorí písal, že "kto je a pije, ten si je a pije odsúdenie". Myslel tým "Telo a Krv" (EUCHARISTIU) a to bez toho, aby rozlišovali, posudzovali svoje svedomie, či je čisté, čiže vyspovedaní z ťažkých hriechov.

Kto by teda pil a jedol nehodne

Nehodne-s nevyznaným hriechom a o tom hovorí Matka a Kralovna posledných čias, že "s potešením vyvolávajú rozdelenie v dielach Božieho ľudu". Diela Božieho ľudu alebo ináč povedané diela v Cirkvi su rôzne ale podstatné majú jedno, že vytvaraju spoločenstvo veriacich, ktoré je v Cirkvi uznané a preto sú Božie.

V Cirkvi boli uznané spoločenstva ako napr. Charizmatická obnova, SPPX, Inštitut Panny Márie (Spoluvykupitelky) atd...
a predsa je vidieť, ako niektorí kresťania zámerne vytváraju rozdelenie, ked chcu, aby niektoré z týchto spoločenstiev zanikli.

Priaznivci jedneho spoločenstva odsudzuju druhé spoločesntvo a naopak.

Namiesto toho, aby "vychytali muchy" alebo "vyčistili škvrny" v tých spoločenstvach a hlavne sa zamerali na to, čo ich spája, aby "všetci jedno boli", tak vo falošnej predstave, že len jedno spoločenstvo je to pravé - sa navzájom odsudzuju a ešte horšie, ak toto rozdelenie konaju s "s potešením" (so škodoradosťou)

Preto Panna Mária nás vyzýva, aby sme to nerobili a už vôbec nie, aby sme v takom stave pristupili k sv.prijímaniu, lebo nie len teraz v sučasnosti si pijeme a jeme odsudenie, ale aj v čase Velkého Varovania. Zrejme takí ludia nebudu pripravení na ten okamih "malého Súdu" a zomru vo svojich nevyznaných hriechoch.