Katolícka cirkev slávi sviatok Najsvätejšej Trojice

V nedeľu 16. júna si Katolícka cirkev pripomína sviatok Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšiu Trojicu tvoria tri Božské osoby – Otec, Syn a Duch Svätý. Zmienka o Trojici sa implicitne objavuje v …