cedcde
1

15 grudnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Czytanie z Księgi proroka Izajasza) Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty …
teologiapolityczna.pl
mk2017 likes this.