Najgorszy z papieży lub o prymacie 4

Prymat papieski związany jest z nauką o niezniszczalności (indefectibilitas) i widzialności Kościoła. Aby Kościół był widzialny, musi mieć widzialną hierarchię, to jest papieża. [...] Czytaj dalej …