Ostrik
27831.4K

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. december 2014 „Drahé deti! Zapamätajte si, lebo hovorím vám – láska zvíťazí. Viem, že mnohí z vás strácajú nádej, pretože okolo seba vidia utrpenie, …
Zedad
A taky pravda o)
Zedad
@ceskoslo no tak pan @Hoki je troufalý. Pan Hoki uveřejňuje i to, co neví.
10 more comments from Zedad
Zedad
@Hoki jo Hoki a to, že bezdůvodně zaútočíš, no nejsi sám. Jaká je tu provázanost nicků nevím a je mi to jedno s kým tu poštěkáváš. To jak prezentuješ svou víru, je tvoje věc.
Zedad
@Hoki a lidová zbožnost - tu taky můžeš vysvětlit.
Zedad
@Hoki možná je pro tebe zajímavá další otázka_ svátostiny a ostatky.
Zedad
@Hoki přece jsme diskutovali více témat, i z Amoris Laetitia více článků. Ty sám si nevíš rady s jedním, tak proč jít dál? Místo odpovědi urážíš. Já přece nejsem autorem Al a nemusím si klást otázku, jestli dva chlapi tvoří manželský pár, jako papež.
Zedad
@Hoki Církev je jedna a je svatá. Potřebuje kritiky to, co ustanovil Pán Ježíš? Nepotřebuje. Meleš tu hříchy lidí tvé generace v Církvi. Nejspíš.
Zedad
@Hoki jen ti připomenu, že nejsi schopen diskuzně zvládnout jeden bod z Amoris Laetitia a kvikaš tu.
Zedad
@Hoki jsi fakt exot.
Zedad
@Hoki má mne zajímat každý názor tu napsaný. Ale, ale.
Zedad
@Hoki každý si tu píše co chce. Prioritně do nicků tu ryješ ty a pár tvých souputniků.
Zedad
@Hoki Vilém si tu píše svoje, sem tam za to chytne, ale do nikoho neryje. Nebo se pletu?
snakee
a lžou jako když tiskne
snakee
voni si onikají
One more comment from snakee
snakee
vědí toliko co ty, nešťastníku
Samson1
Podle henty je pokání sebemrskání. Jinak ztraceným synům běží Otec naproti a chystá hostinu.
Samson1
Není ceskoslo, biblické je jezdit na oslovi.
Zedad likes this.
snakee
myslet, znamená lejno vědět
adrianicm
Napísal menhir:adrianicm, o Bohu toho moc nevíš.

V tomto menhir s tebou súhlasím, ale základy KKC trochu poznám.
adrianicm
Áno, Ježiš má kľúče, ale na poslednom súde jasne povie tým, čo sú po ľavici,...Odíďte odo mňa zlorečení do pekelneho ohňa, ktorý je pripravený diablovi...." Takže aká záchrana z pekla.
One more comment from adrianicm
adrianicm
Segal, tak mi povedz, ktorý zatratený, čo je v pekle sa dostal do neba? Skús chápať, veci v kontexte témy a nie chytať za slovíčka
Segal
Tak příště nepiš, že z pekla není návratu. ®⚜
adrianicm
Segal pred 2 minútami

Ty nevěříš, že se Ježíš vrátil z pekla?✝

Je pravda, že Ježiš zostúpil do pekla, ale nie ako zatratený, v tom je podstatný rozdiel. Preto v ňom nemohol naveky zostať.
Segal likes this.
Segal
Ty nevěříš, že se Ježíš vrátil z pekla?✝
adrianicm
Ostrik: Prosím, pomáhej mi s modlitbami za mrtvé v pekle. Satan lidi popletl, aby si mysleli, že je to zbytečné. Boží láska je však větší, než peklo!

Toto je aké učenie? Z pekla niet navratu!
Ostrik
Mám opravdu radost. Děkuji Bohu i tobě, drahá sestro Hento.
Ostrik
henta 14:25

myslím tím Ostriku, že prohlásil "žádný trest není" a to
lůza považuje za "holaj duša peklo hoří" všechno můžeme...peklo není!/

_______________________________________________________________________________________________
Upřímně řečeno, je to pouze nedorozumění. To se občas stává, když si ovce začne myslet, že pase pastýře! Tím na Glorii trpí kde kdo.
Z hlediska osméh…More
henta 14:25

myslím tím Ostriku, že prohlásil "žádný trest není" a to
lůza považuje za "holaj duša peklo hoří" všechno můžeme...peklo není!/

_______________________________________________________________________________________________
Upřímně řečeno, je to pouze nedorozumění. To se občas stává, když si ovce začne myslet, že pase pastýře! Tím na Glorii trpí kde kdo.
Z hlediska osmého dne, to jest to, co se nesprávně nazývá věčnost, skutečně žádný trest není. Trest skončí ve druhé smrti, je to skryto ve výroku:
Zj 21:4b
A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.
Prosím, snažte se trochu rozumět slovům, mějte dobrou vůli. Vždyť jestliže něco pominulo, tak to už není. Svatý otec František v soukromém rozhovoru mluvil z hlediska osmého dne. A samozřejmě, že měl pravdu, navzdory hříšníkům, kteří přejí jiným hříšníkům trvalé trápení. Neuvědomují si, že všichni lidé propadli trestu smrti a pokud budou oni zachráněni, tak POUZE Z MILOSTI BOŽÍ! Proto správně říká exorcista P. Havlát: Boží milost je větší, než celé peklo.
One more comment from Ostrik
Ostrik
Ano, správně. Nemůžeme brát vážně názory těch, kteří si říkají křesťané a nejsou. Nikdo nemůže být křesťanem bez Boží lásky v srdci. A zde je příliš mnoho těch, kteří rádi soudí. Netuší, že na sebe přivolávají hrozný soud. Křesťan s Boží láskou v srdci nikoho nesoudí, všechny miluje a stále odpouští. Modleme se za Svatého otce, aby obstál proti útokům zlého.
Samson1
Ještě se ale s Bohem setkáváme i ve svátostech, v eucharistii a bratřích a sestrách - církvi. Je pravda: Hledej pravdu a najdeš ji ve svém srdci, pokud jsi srdce Bohu otevřel a odevzdal a přijal ho a je nuitné setkávat se jak v rovině
horizontální tak i vertikální. Setkat se s ním můžeš i v adoraci svátosti oltářní. Je psáno, abychom usliovali též o věco obyčejné, v rovině služby. S Bohem se …More
Ještě se ale s Bohem setkáváme i ve svátostech, v eucharistii a bratřích a sestrách - církvi. Je pravda: Hledej pravdu a najdeš ji ve svém srdci, pokud jsi srdce Bohu otevřel a odevzdal a přijal ho a je nuitné setkávat se jak v rovině
horizontální tak i vertikální. Setkat se s ním můžeš i v adoraci svátosti oltářní. Je psáno, abychom usliovali též o věco obyčejné, v rovině služby. S Bohem se setkáváme i v Božím slově.
Samson1
Ostrik o je třeba jen teorie, chce to vidět prakticky. Konáš skutky apoštolů?
Přirozený člověk má pozornost směrovanou do světa. Obrácení vede k tomu, že pozornost se OBRÁTÍ zvenčí dovnitř, do svého srdce, kde je sídlo živého Boha. Kdyby se někdo obrátil podruhé, obrátil by se opět ven, do světa a to Bůh jistě nechce.
One more comment from Samson1
Samson1
Vidíš to menhir, je třeba druhého obrácení a to je především od sebe, soběstřednosti a pro všechno máš jen posměch, jak tě mohou brát vážně druzí, že. Nebo úmyslně trotluješ?
Ostrik
Proto je třeba za zbloudilé duše hodně vroucích modliteb. Jestliže se někdo považuje za katolíka a ubírá na cti Svatému otci, pak je jisté, že v jeho srdci nebydlí Pán Ježíš, ale zlý duch. Myslím, že by naše provincie potřebovala sto takových exorcistů, jako je P. P. Havlát.

Boží milost je větší, než celé peklo.
Ostrik
Druhé obrácení je kontraproduktivní. Tento termín si vymyslel někdo, kdo nemá ponětí o základech křesťanství.
Přirozený člověk má pozornost směrovanou do světa. Obrácení vede k tomu, že pozornost se OBRÁTÍ zvenčí dovnitř, do svého srdce, kde je sídlo živého Boha. Kdyby se někdo obrátil podruhé, obrátil by se opět ven, do světa a to Bůh jistě nechce.
Samson1
Apoštolé opustili vše, ale přece se mluví o potřebě druhého obrácení. To zažili při setkání z zmrtvýchvstalým Kristem. V den Letnic třeba sv. Jan od Kříže říká, že je to třetí obrácení. Apoštolé když opustili sítě byli moc lidští, hádali se o prvenství a zapírali, Krista posuzovali podle lidských měřítek, ale potom to už nedělali. Poznali Krista i z té Božské stránky a byli uzdravení s …More
Apoštolé opustili vše, ale přece se mluví o potřebě druhého obrácení. To zažili při setkání z zmrtvýchvstalým Kristem. V den Letnic třeba sv. Jan od Kříže říká, že je to třetí obrácení. Apoštolé když opustili sítě byli moc lidští, hádali se o prvenství a zapírali, Krista posuzovali podle lidských měřítek, ale potom to už nedělali. Poznali Krista i z té Božské stránky a byli uzdravení s vychloubání a zrady, jako třeba Petr. Petr opustil sítě a šel za Pánem, ale zažil to druhé povolání a vybavení ke službě, které mu svěřil Zmrtvýchvstalý Kristus a vybavil ho dary Ducha svatého..
Samson1
Milá hento a jsme u toho, asi začít pořádně u sebe, že a každýýýý
3 more comments from Samson1
Samson1
Hento Hogan měl to vidění, že chtěl otevřít krabičku a nešlo to. Napnul všechy síly a nic. Potom přišlo dítě a ledabyle lehce krabičku otevřelo. Sám Ježíš řekl, nebudete-li jako děti....To neznamené dětínští, ale jedná se o to, že ne vlastní silou a snahou ve spolehu na své síly a rozum, ale dětskou důvěrou v Otce. Tedy se jedná o důvěru ve slovo Boží, on řekl, on udělá, ale ty musíš sdůvěrou …More
Hento Hogan měl to vidění, že chtěl otevřít krabičku a nešlo to. Napnul všechy síly a nic. Potom přišlo dítě a ledabyle lehce krabičku otevřelo. Sám Ježíš řekl, nebudete-li jako děti....To neznamené dětínští, ale jedná se o to, že ne vlastní silou a snahou ve spolehu na své síly a rozum, ale dětskou důvěrou v Otce. Tedy se jedná o důvěru ve slovo Boží, on řekl, on udělá, ale ty musíš sdůvěrou jednat a to nám chybí, takže ne teologické znalosti, ale důvěra dítěte.
Samson1
No já byl jednou u zpovědi a zpovědník mi na závěr řekl: Modli se za živé, zemřelí už ví, na čem jsou. Oni už znají svou věčnost. Živí o ni mohou přijít. Já dodávám, že skutečně, je to tak.Běžte a rvěte duše ze spárů Zlého. Bůh vám dal kolem sebe miliardy živých, kterým je potřeba donést světla evangelia.
Samson1
Já nevím co to bylo, začni znovu. Boží díla se prosadí stejně jako se pravda sama sebe obhájí.

menhir 10:49

Myslíš Ostriku, že má význam poučovat lidi, kteří to nemají v hlavách úplně v pořádku? V minulosti jsem se také snažil vnést sem duchovní rozměr a odměnou mi byl výsměch.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, drahá sestro Hento! Máš srdce plné lásky k jedinému Bohu a k bližnímu svému, jako k sobě samému?
Ostrik
Modlím se za jejich úplné uzdravení. Nemyslím si, že by to měli v hlavách v nepořádku, spíše mají nepořádek ve svých srdcích. Říkají LÁSKA, ale nemilují. Říkají KŘESŤAN, ale jsou ďábelníci. Trpím jejich vrtkavosti s láskou, milý bratře. Prosím, pomáhej mi s modlitbami za mrtvé v pekle. Satan lidi popletl, aby si mysleli, že je to zbytečné. Boží láska je však větší, než peklo!
2 more comments from Ostrik
Ostrik
Z toho se nestřílí, bratře Menhire. Bratr aobubo má vrtkavé nálady. Jednou se rozplývá nad tím, jak v Medžu poznal novou maminku a vzápětí nemilosrdně a nepravdivě soudí bratra, aniž by mělo jeho počínání racionální základ. Pro Pána Ježíše takové chování rád snáším a Aobubovi přeji plné poznání Boží lásky. Až bude milovat tak, jak to učí Ježíš, mnohé věci se mu stanou zřetelnými. Přestane …More
Z toho se nestřílí, bratře Menhire. Bratr aobubo má vrtkavé nálady. Jednou se rozplývá nad tím, jak v Medžu poznal novou maminku a vzápětí nemilosrdně a nepravdivě soudí bratra, aniž by mělo jeho počínání racionální základ. Pro Pána Ježíše takové chování rád snáším a Aobubovi přeji plné poznání Boží lásky. Až bude milovat tak, jak to učí Ježíš, mnohé věci se mu stanou zřetelnými. Přestane odsuzovat Svatého otce Františka, jak to dělají místní nepřátelé církve, kteří chodí čerpat nenávist na proticírkevní stránky lumendelumine.
Ostrik
Papež dnes kázal o loučení, zvláště o tom posledním

Vatikán. Svěřme se Otci, až nadejde chvíle našeho rozloučení s tímto světem – zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty, když rozjímal o Ježíšově loučení s učedníky těsně před Umučením a Pavlově loučení s křesťany v Milétu před odchodem do Jeruzaléma. Papež přitom zmínil oběti pronásledování donucené k odchodu ze …
More
Papež dnes kázal o loučení, zvláště o tom posledním

Vatikán. Svěřme se Otci, až nadejde chvíle našeho rozloučení s tímto světem – zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty, když rozjímal o Ježíšově loučení s učedníky těsně před Umučením a Pavlově loučení s křesťany v Milétu před odchodem do Jeruzaléma. Papež přitom zmínil oběti pronásledování donucené k odchodu ze svých domovů: křesťany, jezídy či myanmarské etnikum Rohingya.


Více: www.radiovaticana.cz/clanek.php4

Modleme se za všechny zemřelé, je to Bohu milé. Je to projev lásky k bližnímu. Duch svatý nám oznamuje, co máme dělat.
1. Janův 4:20 | Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
Samson1
U mše je celebrantem vždycky Kristus. Kněz přináší viditelné znamení a Kristus koná. Kristus neobelže ty, kdo věří a jsou účastní oběti, kněz si pije a jí odsouzení. Tedy mše musí být platná. Už za komunistů jsme řešili třeba vědomé spolupracovníky STB a platnost mše a pro naši víru byla mše platná. Tedy v osobním životě je vynechat, neříkat jim, co se dělá, ale na mše chodit. Pro smíření si …More
U mše je celebrantem vždycky Kristus. Kněz přináší viditelné znamení a Kristus koná. Kristus neobelže ty, kdo věří a jsou účastní oběti, kněz si pije a jí odsouzení. Tedy mše musí být platná. Už za komunistů jsme řešili třeba vědomé spolupracovníky STB a platnost mše a pro naši víru byla mše platná. Tedy v osobním životě je vynechat, neříkat jim, co se dělá, ale na mše chodit. Pro smíření si kněze můžu vybrat.
Sulika
Zde to píše Alino věcně, stručně a srozumitelně Jancecpž:

alino 07:29

K placebu:
Bez víry kněz nepromění. Ta je totiž k tomu podmínkou. Toto je učení církve. Jestli víra knězi chybí, byla v minulosti nahrazena vírou církvi.
Čím chceš nevíru kněze janka cpž nahradiť, když církev dnes má víru jinou?Tedy pravou víru nemá??? Ten kněz který má pravou víru, nebude se napájet na Vatikán! Budu se …
More
Zde to píše Alino věcně, stručně a srozumitelně Jancecpž:

alino 07:29

K placebu:
Bez víry kněz nepromění. Ta je totiž k tomu podmínkou. Toto je učení církve. Jestli víra knězi chybí, byla v minulosti nahrazena vírou církvi.
Čím chceš nevíru kněze janka cpž nahradiť, když církev dnes má víru jinou?Tedy pravou víru nemá??? Ten kněz který má pravou víru, nebude se napájet na Vatikán! Budu se těšit na tvé vysvětlení.
Ostrik likes this.
Samson1
A čemu prosím tě věřím. Jinak se omlouvám, že používám slova trochu vedle. Za toho osla i ostrikovi, ae ze vším souhlasit nemůžu.
Ostrik likes this.
Sulika
To si musíš vyřešit sám.Nikdo nemůže sloužit dvěma Pánům

Jinak pokoj tobě Samsone a UVĚŘ EVANGELIU
Ostrik likes this.
Samson1
Jak můžu mít v sobě dva duchy, když jsem svůj život odevzdal Kristu. Copak já souhlasím ze synkretismem?
Sulika
a k čemu ti to bude, když rozbiješ formu a ducha přijímáš při každé meši.
Ostrik likes this.
Samson1
Kdybych přišel do kostela a byl tam na oltáři Budha, vezmu sochu a rozbiju ji o zem, tak jak jsem kdysi rozbil láhev vína o zem, když mne posílali někam i s Kristema dával mi napít.
Ostrik likes this.